GRNPO, Groupement National Représentatif des professionnels de l'Osteopathie | Osteopathie.be
Osteopathie.be Contact Details:
Main address: Avenue Charles Madoux, 59 B-1160 Bruxelles (Auderghem), Belgique
Tel: + 32 2 512 35 89, E-mail: info@osteopathie.be
 1. Omschrijving van GNRPO en de osteopaat
 2. Groepering, Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten
 3. Beroepsverenigingen
Inloggen WelkomFAQContact
Français  -  Nederlands
InloggenPaswoord vergeten
Menu
FR  -  NL
Banniere Site Internet mains ostéopathe

Omschrijving van GNRPO en de osteopaat

Omschrijving van GNRPO en de osteopaat
FacebookGoogle PlusMailShareLinkedInTweeter
Groepering, Nationaal en Representatief van de Professionele Osteopaten

De GNRPO is het federaal orgaan van de bij Koninklijk Besluit erkende Belgische beroepsverenigingen van osteopaten. De beroepsverenigingen hebben het Charter van de GNRPO onderschreven. Het Charter definieert gemeenschappelijke doelstellingen. Op die manier verenigt de GNRPO alle professionele osteopaten die zich ertoe verbinden de criteria te eerbiedigen die vooropgesteld zijn door de beroepsverenigingen. Hierdoor wordt ook het niveau van opleiding van de osteopaten die in de lijst zijn opgenomen, gegarandeerd.

Opdracht en doelstellingen

De GNRPO speelt binnen het beroep een coördinerende rol.
Zij ijvert bij de overheid voor de definitieve reglementering van de uitoefening van de osteopathie in België als volwaardig beroep, met een hoge verantwoordelijkheidsgraad (eerstelijnszorg) en met een specifieke bevoegdheid.
Dit met als doel de osteopathie duidelijk te omkaderen en te plaatsen binnen het medische landschap.

Zij verzekert de eenheid van het beroep bij de verdediging van de gemeenschappelijke socio-professionele belangen van de effectieve osteopaten DO.

Omschrijving van een osteopaat
De osteopaat
 • is lid van een door de Raad van State en door het ministerie van Volksgezondheid erkende beroepsvereniging
 • genoot een volwaardige opleiding in de osteopathie en bezit een diploma dat aanvaard wordt door de beroepsverenigingen
 • beoefent enkel en alleen dit beroep, full-time, en rekening houdend met het reglement van inwendige orde
 • verbindt zich ertoe de ethische code van osteopaten te respecteren
 • stemt ermee in zich permanent bij te scholen (hij zal elk jaar seminaries, vervolmakingsstages, enz. moeten volgen om zijn up-to-date kennis te garanderen)
 • heeft een groepsverzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten, specifiek met betrekking tot zijn osteopathische praktijk. Deze verzekering is door zijn beroepsvereniging aanvaard
 • is op de burgerlijke stand van zijn respectievelijke woonplaats ingeschreven als osteopaat
 • is lid van de GNRPO via zijn beroepsvereniging en verzekert hierdoor de kwaliteit van zijn verstrekkingen ten aanzien van de patiënt.


De osteopaten streven ernaar, en dit vooral in het belang van hun patiënten, om aanspraak te kunnen maken op een beschermde beroepspraktijk en toegang te kunnen krijgen tot paraklinische onderzoeken zoals radiografie, scanner, MR, echografie, enz.

Zij vragen eveneens aan de overheid om middelen ter beschikking te stellen welke het de patiënten mogelijk moeten maken behandeling osteopathie te genieten in alle veiligheid, zonder bevreesd te moeten zijn dat zij zich zouden kunnen wenden tot beoefenaars die in werkelijkheid geen professionele osteopaten zijn.
Zoek een osteopaat:
Wachtdienst
Dispensaria