Asymmetrie bij baby’s en kinderen. (Numéro d' ID 470323)

21 oktober 2022 21 oktober 2022
Opleidingen
Bollebergen 2/bus 15, 9052 Gent

ID-cursus: 470323 Datums: 21-10-2022 t/m 22-10-2022

Opleidingsinstituut: IAO

Het doel is om de osteopaat betere inzichten te geven in het onderzoek en in de interpretatie van de onderzoeksgegevens bij baby’s met asymmetrie. Het onderzoek wordt gekoppeld aan het herkennen van rode vlaggen en aan het gebruik van de hedendaagse principes binnen  de osteopathie.

1.     Veiligheid: enkel wat je kent, kan je herkennen en veilig behandelen. De osteopaat leert het verschil herkennen tussen functionele asymmetrie en symptomatische asymmetrie veroorzaakt door een onderliggende pathologie. De focus ligt hier op uitsluitingsdiagnostiek en differentiaaldiagnose. 

2.     Onderzoek - klinisch redeneren: de osteopaat leert op een systematische manier een baby of kind met asymmetrie onderzoeken. Je maakt kennis met de verschillende bestaande meetmethodes. Per onderdeel worden zowel de osteopatische als medische testen toegelicht die je helpen bij het klinisch redeneren. 

Het doel is de verschillende vormen van asymmetrie te herkennen en testen zodat je de aangewezen behandeldoelen kan bepalen en een besluit kan motiveren aan de ouders en, indien nodig, aan andere zorgverstrekkers.

3.     Behandeling: Het kunnen toepassen van effectieve en veilige osteopathische technieken om de gestelde behandeldoelen te bereiken en het verklaren waarom de gekozen technieken gebruikt worden. Dit met het systematisch begrip van de biomechanica en de osteopathisch geldende principes. 
 

4.     Adviezen en communicatie: je leert de bestaande richtlijnen en gericht adviezen geven aan de ouders die je behandeling ondersteunen. Je kan antwoorden op veelvoorkomende vragen van ouders en andere zorgverleners betreffende asymmetrie bij kinderen.  

5.     Reflectie: Aantonen dat je in staat bent tot kritische reflectie  in relatie tot het klinisch redeneren, het osteopathisch handelen, en je eigen groeiproces bij het behandelen van kinderen.

Meer info