Hart en Long: Integratie van een medische en osteopatische benadering (ID nummer: 482580)

02 maart 2023 04 maart 2023
Opleidingen
Rijvisschestraat 124, 9052 Gent

ID-nummer: 482580

Opleidingsinstituut: Balance Institute

Deze driedaagse postgraduate cursus gaat over de rol van de osteopaat bij hart- en longklachten. Dr. Patrick Rodrigus, osteopaat en arts, legt verschillende linken tussen de osteopatische benadering van deze problematieken en de benadering binnen de klassieke geneeskunde.

Cursusinhoud:

 • Anatomisch overzicht van de thorax en de connecties met de organen erin, met linken naar de dagelijkse osteopathie praktijk

 • De somatische en viscerale relaties en de biomechanica in de thorax en de thoraxorganen.

 • Respiratoire en cardiale fysiologie

 • “Disfunctional breathing”

 • Een osteopatische interpretatie van de onderzoeksresultaten binnen de reguliere geneeskunde: nieuwe inzichten, indicaties en contra-indicaties voor een osteopatische behandeling

 • Het testen van de thorax, ademhaling, longen, hart en de ligamenten en fasciën rondom: Palpatoir - Auditief - Mechanisch - Klinisch

 • Osteopatische behandelingstechnieken op de verschillende structuren binnen de thorax: Mechanisch - Visceraal

 • Link naar de totaliteit: postuur en beweging

 • Specifieke osteopatische interventies bij hart- en longaandoeningen

 • Casusbespreking en discussiemogelijkheid

Leerdoelen van de cursus:

Kennis

 • Anatomische en (patho-)fysiologische kennis over het hart en de longen

 • Aandachtspunten en basisprincipes bij het osteopatisch behandelen van de betrekkelijke regio 

 • Aandacht voor de veiligheid binnen de osteopathiepraktijk, kennis verkrijgen over wanneer doorverwijzen naar huisarts/cardioloog/... noodzakelijk is

 • Kennis hebben van de recente literatuur over het onderzoeken en behandelen van de thoracale regio, hart, longen en omgeving

 • Kennen en herkennen van klassieke pathologie, functionele problemen, ...

 • Breathing disorders: het complexe proces van ademhaling en invloed op de rest van ons lichaam

Inzichten:

 • Inzicht verkrijgen in de biomechanica betreffende de thoracale wervelkolom

 • Inzicht verkrijgen in de letselmechanica betreffende de thoracale wervelkolom & impact hiervan op viscerale structuren (hart en longen)

 • Integratie van mechanische en viscerale dysfuncties binnen het osteopatisch denken

 • Integratie van posturologie en onderzoek

 • Klinische patronen of mobiliteitsverliezen herkennen, voelen en kunnen plaatsen binnen het volledig osteopatisch onderzoek

 • Herkennen van signalen en symptomen van structurele of klassiek medische problemen 

 • De invloed van structuur op functie en omgekeerd

Praktijk:

 • De basisprincipes van de verschillende manupilatieve technieken kunnen toepassen

 • Kunnen toepassen van provocatieve technieken op de TWK, ribben, hart, longen, ...

 • Kunnen osteopatisch onderzoeken van deze regio

 • Kunnen toepassen van manipulaties en mobilisaties op de TWK

 • Het behandelen van hart en longen op osteopatische wijze

 • Aanpak bij 'breathing disorders'

 • Het efficiënt en effectief kunnen behandelen van een patiënt met hart- of long-gerelateerde klachten

 • Kunnen klinisch redeneren binnen het management van een patiënt met klachten in deze regio

Meer weten