Klinische training, pathologie en EHBO bij het kind. (ID nummer: 470351)

25 november 2022 26 november 2022
Opleidingen
Bollebergen 2/bus 15, 9052 Gent

ID-cursus: 470351  Datums: 25-11-2022 t/m 26-11-2022

Opleidingsinstituut: IAO

Het doel is om de osteopaat betere inzichten te geven in de pathologie en de rode vlaggen bij baby’s en kinderen zodat een correcte verwijzing naar de arts op tijd gebeurt. Er wordt ook theoretische kennis gedoceerd maar de nadruk zal liggen op klinische vaardigheden en klinisch redeneren in de praktijk vanuit een goede kennis van de pathologie.  Je krijgt een initiatie in medische klinische onderzoeksvaardigheden waaronder auscultatie, otoscopie, bloeddrukmeting en het klassieke medische onderzoek. De cursist krijgt een deel van de leerstof online aangeboden wat als voorkennis verondersteld wordt en integraal deel uitmaakt van de leerstof samen met de gedoceerde leerstof die aangewend zal worden in de klinische training pathologie onder de vorm van cases zoals ze zich in de praktijk voordoen. Daarnaast wordt adequaat handelen in urgente omstandigheden bij kinderen getraind.

Leerdoelen

  • Betere inzichten te geven in de pathologie en de rode vlaggen bij baby’s en kinderen 

  • Attitudes en vaardigheden aan te leren op basis van de theorethische kennis over pathologie zodat een correcte verwijzing naar de arts op tijd gebeurt en het klinisch osteopatisch redeneren naar behandeldoelen beter onderbouwd en veiliger gebeurt.

  • Medische klinische onderzoek vaardigheden aan te leren waaronder een initiatie in auscultatie, otoscopie, bloeddrukmeting en het klassieke medische onderzoek.

  • De basis van EHBO en reanimatie aan te leren bij kinderen om adequaat te handelen in urgente omstandigheden bij kinderen. 

Meer weten