Manipulatie volgens korte hefboom naar Laurie Hartman

Opleidingen
Santvoortbeeklaan 23, 2100 Antwerpen

ID nummer: 413818

Opleidingsinstituut: Centrum voor Osteopathie

De meerderheid van ‘oude’ osteopatische technieken werden uitgevoerd door eenvoudige, lange hefboomtechnieken waarbij een grote (veelal rotatie-)kracht op één segment of niveau werd uitgeoefend. Meestal gebeurde dit op het fysiologisch eindpunt van de gewrichtsbeweeglijkheid ofwel op het punt van de laesie.

Te grote rotatiecomponenten in een manipulatie zijn echter vaak pijnlijk voor de patiënt en kunnen  ook  een  risico  zijn  op  letsels,  zowel discaal als osseus (bv bij osteoporotische patiënten). De impact van zowel de kracht als de snelheid waarmee sommige technieken werden uitgeoefend, voelen vele patiënten ook als traumatisch aan.

Korte  hefboomtechnieken  werden  als  antwoord  hierop  ontwikkeld. Door het  combineren van verschillende hefbomen kan  men namelijk een gewricht vlugger in een “locked position” of “joint lock”  brengen, nog vóór zijn fysiologische bewegingsgrens. Deze manipulaties zijn niet alleen veiliger aangezien men de fysiologische barrière niet passeert. Het toepassen van de secundaire hefbomen (side-bending, tractie, flexie, extensie,…) impliceert eveneens een aanzienlijke verkleining  van  de primaire hefboom (=de  manipulatierichting).  Wanneer de manipulatierichting  nu  rotatie  is,  leiden  deze  technieken  dus  ook  naar een  verminderde rotatiecomponent, een bijkomend veiligheidsvoordeel in zulke manipulaties. Een steeds wederkerend citaat van Prof. Hartman : “Not only structure governs function, function  also  governs  comfort”.  Door het  zo zacht mogelijk behandelen van  somatische dysfuncties,  ook  op  manipulatief  vlak, proberen  we de  functie  van  lichaamsstructuren te herstellen om zo het “comfort” van de patiënt te verhogen.

Specifiek onderwerp

In deze cursus worden de principes van de korte hefboomstechniek duidelijk uitgelegd en ingeoefend. Verder zal dieper ingegaan worden op het toepassen van de korte hefboomstechnieken op de vertebrale overgangsgebieden C7-T1, T12-L1 en L5-S1 (‘the spinal junctions’).  Voor alle bovenvermelde zones worden verschillende technieken met varianten overlopen, waarbij bekeken wordt wanneer welke techniek het beste – het veiligste -  kan gebruikt worden. Er wordt vooral op nadruk gelegd op VEILIGHEID bij manipulatie !

Meer weten