PAC Osteopathie bij kinderen; advisering van de zwangere vrouw & onderzoek van de pasgeborene met Anja Caers (ID nummer: 435838)

04 november 2022 04 november 2022
Opleidingen
Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen, Netherlands

ID-nummer: 435838

Opleidingssinstituut: Panta Rhei

De osteopaat heeft kennis van het belang van een goede voorbereiding en begeleiding van de vrouw t.a.v. de bevalling.

De osteopaat heeft een ruime kennis over de keuze die er zijn rondom de bevalling.

De osteopaat heeft kennis van de mogelijke impact en consequenties van deze keuzes op het verdere verloop van de bevalling.

De osteopaat weet welke hormonen tijdens de bevalling belangrijk zijn, kent de werking van deze hormonen en de impact op de moeder, het  kind en het verloop van de bevalling en weet wat de voorwaarden zijn om deze optimaal te laten stromen bij de moeder. Hij kent de visie van Michel Odent hieromtrent.

De osteopaat kan door deze kennis de moeder bijstaan  zonder een persoonlijke mening op te dringen en haar objectief informeren over de voors- en tegens en mogelijke impact van volgende factoren op de bevalling, de baby en de moeder:

Plaats van de bevalling, sfeer rond de bevalling.

Voorbereiding en gegeleiding van de bevalling (vroedvrouw, doula, gynaecoloog).

Inleiding en augmentatie: redenen en manieren.

Episiotomie: redenen en manieren.

Pijnstilling: redenen en manieren.

Ademhaling van de vrouw tijdens de arbeid: oppervlakkige borst-, flank- of topademhaling versus intuïtief ademen en meebewegen op de weeën.

Ademhaling van de vrouw tijdens de uitdrijvingsfase: gedirigeerd persen versus intuïtief persen..

Mentale houding van de vrouw.

Fysieke houdingen van de vrouw tijdens de laatste maand, tijdens de arbeid: verstrijkingsfase, ontsluitingsfase, latente fase, persen, nageboorte, 1e uur postnataal.

Impact van directe afnaveling t.o.v. afnavelen na 3 minuten of na uitpulseren van de navelstreng.

Impact van het eerste uur na de geboorte en het contact met de moeder op de voedingsreflexen en de borstvoeding.

De osteopaat heeft kennis van de terminologie gehanteerd door verloskundigen en gynaecologen zodat hij een bevallingsverslag kan lezen en de consequenties voor moeder en kind kan begrijpen. 

De osteopaat weet hoe de normale evolutie van de oro-pharynx verloopt en hoe dit impact heeft op de manier van zuigen, slikken en ademen bij een baby.

De osteopaat heeft kennis van het verschil tussen de manier van zuigen bij borstvoeding en bij flesvoeding.

De osteopaat kan herkennen of een baby toe is aan vaste voeding volgens de visie van Rapley en de moeder hier advies rond geven.  

De osteopaat weet wat de voordelen zijn van borstvoeding op moeder en kind, kent het verschil tussen voor- en achtermelk, weet wat de fysiologische maaginhoud van een pasgeborene is en hoe de frequentie van voedingen en het aanbieden van 1 of 2 borsten tijdens de maaltijd impact kan hebben op de samenstelling van de moedermelk alsook de spijsvertering van de baby.

De osteopaat is in staat om aan de moeder uit te leggen wat een mogelijke impact kan zijn van haar voeding als ze borstvoeding geeft.   

De osteopaat weet welke soorten kunstvoedingen en indikkingsmiddelen er worden gegeven en bij welke indicatie.

De osteopaat herkent normale en afwijkende ontlasting, dit zowel betreffende frequentie, geur, kleur en constistentie. 

De osteopaat heeft kennis van de mogelijke oorzaken van zuigproblemen, slikproblemen, voedselweigeren, onrust bij het drinken, weet wat osteopathie hierin kan betekenen alsook wat hij ouders kan adviseren.

De osteopaat is bekend met de mogelijke impact van prematuriteit, ziekte en allergieën/voedingsovergevoeligheden op mogelijke eetproblemen en spijsverteringsongemakken.

De osteopaat kent de rol van maagzuur en kent het verschil tussen fysiologische en afysiologische reflux (GER/GERD) en de verschillende vormen van reflux: projectielbraken, spugen, regurgitaties, inwendige reflux. Hij herkent de symptomen van GER en GERD, de regulieren onderzoeken en behandelingen en welke osteopatische aandachtspunten er zijn.

De osteopaat heeft herkent afwijkende ontlasting bij een baby.

De osteopaat kan een moeder adviezen geven bij hyperlactatie, hypolactatie, borstontsteking/kloven.

Meer weten