PAC osteopathie bij kinderen; Motorische ontwikkeling van 0 tot 2 jaar. (ID nummer: 453558)

19 mei 2023 19 mei 2023
Opleidingen
Ericssonstraat 2, 5121 ML Rijen, Netherlands

ID nummer: 453558

Data: 19-05-2023

Opleidingsinstituut: Panta Rhei

·      Begrip van de motorische ontwikkeling van kinderen van 0-2 jaar. 

·      Begrip van de rol van de verschillende neuro motorische ontwikkelingstheoriee¨n

·      Begrip dat motorische ontwikkeling veel raakvlakken heeft met andere onderzoeksgebieden dan alleen het zuiver motorische.

·      De osteopaat heeft een overzicht welke structuren betrokken zijn bij motorisch bewegen.

·      De osteopaat begrijpt wat neuromotoriek, sensomotoriek en psychomotoriek inhoudt en hoe deze gebieden onderling verwant zijn.

·      De osteopaat begrijpt wat de ontwikkeling is van een veld en ook wat dat inhoud voor de motorische capaciteiten.

·      De osteopaat begrijpt wat normale motoriek is en wat afwijkende/vertraagde motoriek is

·      De osteopaat begrijpt de begrippen functionele motoriek, primaire coo¨rdinatie complexen, posturologie, schoolse vaardigheden, grove motoriek, fijne motoriek.

·      De osteopaat heeft kennis van de motorische mijlpalen, en begrijpt waarom er in de literatuur verschillen in zijn.

·      Begrip van de rol van de osteopaat in het onderzoeken, behandelen en stimuleren van motorische ontwikkeling.

·      De osteopaat heeft begrip van de kenmerken van de volgende pathologieen: Cerebral palsy, psychomotorische retardatie, Developmental Coordination Disorder, ADHD en verstoorde spraakontwikkeling.

·      De osteopaat heeft begrip van de methodes die de JGZ in Nederland hanteert voor het meten van de motorische ontwikkeling bij baby’s en kinderen.

·      De osteopaat heeft begrip van de test en meetmethodes die kinderfysiotherapeuten gebruiken; Movement-ABC, AIMS, Schneck en Henderson, ETCH, VAS-schaal en Beery test.

·      Begrip over hoe de osteopaat de motoriek kan observeren en testen.

·      Toepassen van het beoordelen van de motoriek.

·      Begrip van de specifieke ontwikkeling van de mijlpalen van de baby: General movements, rijken, grijpen, manipuleren, omrollen, hoofdrechting, zitten, kruipen en staan.