Osteopaat worden | Osteopathie.be
Osteopathie.be Contact Details:
Main address: Avenue Charles Madoux, 59 B-1160 Bruxelles (Auderghem), Belgique
Tel: + 32 2 512 35 89, E-mail: info@osteopathie.be
  1. Opleidingen
  2. Ik ben een toekomstig osteopaat
  3. Osteopathie
Inloggen WelkomFAQContact
Français  -  Nederlands
InloggenPaswoord vergeten
Menu
FR  -  NL
Banniere Site Internet mains ostéopathe
Osteopathie  >  Ik ben een toekomstig osteopaat  >  Opleidingen

Opleidingen

Osteopathie  >  Ik ben een toekomstig osteopaat  >  Opleidingen
Opleidingen
FacebookGoogle PlusMailShareLinkedInTweeter

De opleiding tot osteopaat


Onderwijs in België is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Dit betekent dat elke gemeenschap zijn eigen accenten legt voor wat betreft de duur en het soort van opleiding. Tevens zijn er ook verschillende instanties die voor de accreditatie van instituten en erkenning van diploma’s bevoegd zijn. Voor meer details hieromtrent dient u zich te wenden tot de bevoegde instanties:
  • Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
  • National Academic Recognition Information Centre - Flanders (NARIC)

De Kamer voor Osteopathie, een officieel orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, besloot in 2012 om het niveau van de opleiding tot osteopaat vast te leggen op een masterniveau. (1)De ULB (Université Libre de Bruxelles) richt, sinds het academiejaar 2004-2005, een zesjarige universitaire opleiding osteopathie in op de campus Faculté des Sciences de Motricité (FSM). Deze opleiding is de enige officiële gesubsidieerde opleiding in België en sluit af met een master in de motorische wetenschappen en een master in de klinische osteopathie.
Het universitaire diploma van de ULB wordt ook aanvaard in de Vlaamse Gemeenschap.

Kandidaat-leden die deze universitaire opleiding met succes afsluiten, kunnen lid worden van de Beroepsverenigingen van deze website.

De Beroepsverenigingen streven ook in Vlaanderen naar een officieel gesubsidieerde opleiding van masterniveau in samenwerking met of ingericht binnen de faculteit geneeskunde. De weigering van de Vlaamse universiteiten om in dergelijk onderwijs te voorzien en de beslissing om geen nieuwe opleidingen meer op te starten tot 2019, maakt deze betrachting, voorlopig althans, onmogelijk.
De commissie onderwijs en wetenschap binnen de GNRPOvzw blijft niet bij de pakken zitten en onderzoekt pistes om intussen de opleiding osteopathie ook voor Nederlandstalige studenten binnen het opleidingstraject van de ULB mogelijk te maken.

Verder zijn er zowel in de Vlaamse als in de Franse Gemeenschap private instituten die een opleiding in de osteopathie aanbieden :
  • Collège Belge d’Ostéopathie (CBO) voorziet in een vijfjarige deeltijdse opleiding na de studies van een master in medische wetenschappen.
  • Belgian School Of Osteopathy (BELSO) voorziet in een vijfjarige deeltijdse opleiding na de studies van een master in medische wetenschappen.
  • International Academy of Osteopathy (IAO) voorziet in een vijfjarige deeltijdse opleiding na de studies van een master in medische wetenschappen en een vijfjarige voltijdse opleiding.
  • Flanders International College of Osteopathy (FICO) voorziet in een vier tot zesjarige deeltijdse opleiding na een master in medische wetenschappen.

Deze vier instellingen zijn niet NVAO-geaccrediteerd maar hebben alle een samenwerking met een buitenlandse onderwijsinstelling die een master aflevert, waarvan de twee laatste door NARIC worden gelijkgesteld aan een master in Vlaanderen.

Kandidaat-leden die de bovenvermelde private opleidingen tot osteopaat met succes hebben afgesloten in een deeltijds traject en een voorafgaande master in de kinesitherapie of geneeskunde kunnen voorleggen (2), kunnen lid worden van de Beroepsverenigingen van deze website.
Kandidaat-leden die de bovenvermelde private opleiding tot osteopaat met succes hebben afgesloten in een voltijds traject kunnen na 2014 enkel lid worden van de Beroepsverenigingen wanneer zij een graad van master in de osteopathie kunnen voorleggen die gelijkgesteld wordt door het NARIC. (3)
Kandidaat-leden uit het buitenland dienen een dossier tot aanvraag in te dienen en zullen individueel beoordeeld worden om opgenomen te kunnen worden in de beroepsvereniging De minimumvereiste voor kandidaat-leden uit het buitenland is een graad van master in de osteopathie gelijkgesteld door het NARIC.

De Beroepsverenigingen kunnen weliswaar geen enkele garantie geven met betrekking tot een wettelijke registratie om het beroep in de toekomst te mogen uitoefenen.

Alle leden van de Beroepsverenigingen zijn verplicht om zich continu bij te scholen.

(1) Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Kamer Osteopathie/2012/Advies K3. Geraadpleegd op 11.02.2015 (link).

(2) Voor wat betreft de oudere collega’s met een bachelor (graduaat) diploma kinesitherapie, geldt de clausule van minimaal 5 jaar fulltime werkervaring of 10 jaar deeltijds (zie standpunt Kamer voor Osteopathie).

(3) Voor voltijdse osteopathie studenten die al een master in de kinesitherapie of geneeskunde hebben is deze verplichte master in de osteopathie niet van toepassing op voorwaarde dat het voltijds curriculum minstens evenwaardig is aan het deeltijds curriculum en er voldaan werd aan de minimumvereisten voor klinische stage deeltijds onderwijs en het succesvol verdedigen van een afstudeeropdracht (thesis).Hieronder vindt u de Beroepscompetentieprofiel (de volledige of beknopte versie).
Zoek een osteopaat:
Wachtdienst
Dispensaria
Downloads