FAQ | Osteopathie.be
Osteopathie.be Contact Details:
Main address: Avenue Charles Madoux, 59 B-1160 Bruxelles (Auderghem), Belgique
Tel: + 32 2 512 35 89, E-mail: info@osteopathie.be
  1. FAQ
Inloggen WelkomFAQContact
Français  -  Nederlands
InloggenPaswoord vergeten
Menu
FR  -  NL
Banniere Site Internet mains ostéopathe
FAQ

Veelgestelde vragen (FAQ)

FAQ
Veelgestelde vragen (FAQ)
Hoeveel kost een osteopathische consultatie?

Het ereloon per consultatie bedraagt gemiddeld tussen de 40 en de 60 EUR.
U vindt meer informatie betreffende kosten en terugbetaling hier.

Kunnen alle osteopaten baby’s en zwangere vrouwen behandelen?

Osteopathie bij zuigelingen en kinderen maakt deel uit van de opleiding van alle osteopaten. Het is echter aan te raden om bij het maken van een afspraak na te vragen of de osteopaat ook baby’s behandelt. Indien niet, zal hij u verwijzen naar een collega die dit wel doet.
Een zwangerschap is geen contra-indicatie voor een osteopathische behandeling. Osteopathie kan u in elke fase van het leven helpen.

Heb ik een medisch voorschrift nodig voor een osteopathische consultatie?

Uw osteopaat heeft geen nood aan een medisch voorschrift van uw huisarts of specialist. Toch kan het nuttig zijn om testresultaten van reeds uitgevoerde onderzoekingen mee te brengen en voor te leggen aan uw osteopaat.

Hoeveel osteopathische behandelingen heb ik nodig?

Het aantal behandelingen is o.a. afhankelijk van de aard en de chroniciteit van de klacht. Dit betekent dat deze vraag zeer moeilijk te beantwoorden is en zeer individueel dient betracht te worden. Toch kan men stellen dat er gemiddeld gezien na twee à drie behandelingen een duidelijke verbetering van de klachten dient waargenomen te worden. Uw osteopaat zal u graag meer uitleg verschaffen betreffende de te verwachten prognose van uw klachten.

Is een osteopaat een kinesitherapeut of een arts?

Een osteopaat is vooral een osteopaat! Het is wel zo dat de opleiding tot osteopaat in België in het verleden enkel mogelijk was in het kader van een beroepsbegeleidende opleiding. De toelatingsvoorwaarden tot zulke opleiding zijn een medisch of paramedisch diploma (arts of kinesitherapeut). Als professioneel osteopaat is het niet geoorloofd om zijn beroep te cumuleren. Ook wensen de verschillende beroepsgroepen duidelijke keuzes, die het ook voor de zorgconsument éénduidig maken bij wie ze terechtkomen voor hun zorg.
Het opstarten van een voltijdse 6-jarige universitaire opleiding tot osteopaat heeft hierin verandering gebracht en zal beslist ook een bijdrage leveren om de osteopathie nog meer zijn eigen identiteit te geven.

Wat is een functionele aandoening?

Een functionele aandoening is een klacht bij een patiënt waarbij men geen duidelijk lichamelijke afwijking kan vaststellen. Kenmerkend voor een functionele aandoening is dat er geen sprake is van beschadigingen van organen of weefsels. Wel werkt het lichaam niet optimaal, de functies zijn gestoord. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: het chronisch vermoeidheidssyndroom, spastische dikke darm of prikkelbaredarmsyndroom, fibromyalgie, functioneel verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie), ...

Wat betekenen de letters "DO"?

De letters "DO" staan voor Diploma in de Osteopathie. Oorspronkelijk komt deze titel uit de USA en betekende in eertse instantie "Diplomated Osteopath". Nadien werd het omgevormd tot "Doctor in Osteopathy". In Europa bleef men bij de oorspronkelijke betekenis.


Waarom de term "zorgconsument"?

Af en toe komt het begrip zorgconsument op deze website voor i.p.v. patiënt. Waarom?
Dit is een zeer bewuste keuze, omdat we hier de nadruk willen leggen op het feit dat de patiënt niet enkel maar een voorwerp is voor zorg, zonder eigen wil en een eigen investering in zijn ziekteproces. Dit is precies ook één van de principes binnen de osteopathie. We hebben daarom gekozen voor de dubbele benaming van patiënt/zorgconsument. Dit heeft alles ook te maken met het feit dat deze zorgconsument steeds meer het heft in eigen handen neemt met betrekking tot zijn medische zorg.


Deontologie en klacht
Alle beroepsverenigingen hebben hun ethische commissie ingesteld om ervoor te zorgen dat de principes en de deontologie van het beroep worden nageleefd.
Onze leden nemen het engagement de deontologische code van ons beroep na te leven.

Al heeft de ethische commissie geen wettelijke status, ontvangt het de klachten van patiënten en van osteopaten met betrekking tot haar leden. De beroepsvereniging beslist over de te nemen maatregelen ten aanzien van de leden.

Indien u een vraag of een klacht wil indienen, kunt u dit verzenden via het contactformulier. Wij antwoorden zo snel mogelijk.
In de osteopathie wordt er gebruik gemaakt van talrijke en gevarieerde technieken. Bij twijfels of vragen in verband met een gebruikte techniek, aarzel dan niet om er eveneens met een andere osteopaat over te spreken.
Zoeken:
Wachtdienst
Dispensaria