Wie kan lid zijn?

Onze beroepsvereniging verenigt hoog opgeleide professionals, die hun beroep met grote verantwoordelijkheid uitoefenen in de eerste lijn. Osteopathie is een specifiek beroep binnen de gezondheidszorg. Lid worden betekent je volledig eraan wijden en een opleiding van hoog niveau volgen of gevolgd hebben.

De vereniging bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

Via onze vereniging, word je eveneens lid van EFFO (European Federation & Forum for Osteopathy), de OIA (Osteopathic International Alliance) en meerdere nationale ondersteunende organismen voor zelfstandigen (UNIZO, UCM, UNPLIB).

Wordt …

...Effectief lid

 • Je beoefent osteopathie als hoofdberoep.

 • Je beoefent géén ander medisch beroep.

 • Je bezit een Master in osteopathie OF een Master in medische wetenschappen (arts, kinesitherapeut, dierenarts of verpleegster/vroedvrouw) en een DO in osteopathie.

Effectieve leden genieten van alle rechten binnen de vereniging.
Effectieve leden worden lid van de GNRPO, de nationale groepering voor de permanente vorming en de wachtdienst.

… Toegetreden lid

Deze titel omvat de leden in transitie, de studenten en de steunende leden.

 • Toegetreden leden in transitie.
  Worden toegelaten:

  • de nieuw gediplomeerden in osteopathie (DO), houder van een diploma in geneeskunde, kinesitherapie, dierenarts of verpleegster/vroedvrouw die de osteopathie nog maar deeltijds beoefenen.

  • Je hebt, vanaf de datum van je DO diploma, 3 jaar tijd om de nodige stappen te zetten, om je eerste medische activiteit te stoppen en nog enkel osteopathie te beoefenen. Onze verzekering dekt mede kinesitherapie tijdens deze transitieperiode.

  De gediplomeerde leden worden lid van de GNRPO (national groepering voor permanente vorming en wachtdienst).

 • Studenten
  Worden toegelaten:

  • De laatstejaarsstudenten die een fulltime opleiding volgen, die leidt tot een Master in Osteopathie.

  • De part time studenten DO, houder van een Master in geneeskunde, kinesitherapie, dierengeneeskunde of verpleegkunde/verloskunde. Zij kunnen lid worden vanaf het eerste studiejaar, zijn verzekerd voor kinesitherapie en voor alle uitgevoerde osteopathische handelingen tijdens de lesuren of buiten deze uren, zowel in de school als in een privé-praktijk.

 • Steunend lid
  Dit statuut is voorbehouden aan leden die ons reeds jarenlang ondersteunen.