Permanente vorming

Bijscholing is een verplichting voor alle leden van Osteopathie.be. Raadpleeg als osteopaat de details in het reglement en krijg toegang tot "uw dossier bijscholing". Als u een bijscholing wil voorstellen als organisator kan u hieronder de gedetailleerde procedure terugvinden.

Het is voor de patiënt erg belangrijk om te kunnen rekenen op een degelijke en kwalitatieve behandeling die rekening houdt met de laatste wetenschappelijke ontwikkelingen van het beroep. De bijscholing is dus een deontologische en morele verplichting voor alle osteopaten.
Om de kwaliteit van de bijscholing te kunnen garanderen en erover te waken dat alle osteopaten kunnen deelnemen aan een degelijke bijscholing, heeft de G.N.R.P.O. vzw die de bijscholing superviseert, een accreditatiesysteem ontwikkeld.

Alle osteopaten die aangesloten zijn bij G.N.R.P.O. vzw hebben de verplichting om deel te nemen aan bijscholing.

Osteopaten

Stay up-to-date

Elke osteopaat is verplicht om, per cyclus van 3 jaar, minstens 48 credit points (CPs) te behalen (zie advies nr. 4 van de Kamer voor Osteopathie dd. 09/10/2012). Van de 48 CPs moeten minstens 36 CPs uit de categorie “vakinhoudelijk” komen.

Hier vind je het reglement van de bijscholing voor osteopaten (BO) 2018.

  • Indien je een bijscholing hebt gevolgd die geaccrediteerd werd door de bijscholingscommissie voor osteopaten (BCO), hoef je verder niets te doen. De CPs zullen automatisch in jouw dossier verschijnen.

  • Indien je een bijscholing hebt gevolgd die niet geaccrediteerd werd door de BCO (bv. een bijscholing gevolgd in het buitenland, een IT cursus, een congres, …), kan je een individuele aanvraag indienen (betalend, € 15) via de website van pe-online ("mijn dossier"), binnen de drie maanden na de bijscholing.

In Vlaanderen kan je subsidies aanvragen voor cursussen en opleidingen. De dienstverlener moet wel geregistreerd zijn. Meer Informatie ?
www.vlaanderen.be
Kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Organisator van cursussen

Wenst u accreditatie te verkrijgen voor uw activiteiten?

U kan gratis een toetredingsaanvraag doen via de website www.pe-online.org.
Gelieve eerst het reglement te lezen en het volledig ingevulde toetredingscontract terug te sturen.

  1. Om je aanvraag in te dienen via pe-online, kan je hier de te volgen stappen vinden.

  2. Let op, elke aanvraag voor beoordeling van een activiteit dient te worden betaald en moet ten laatste 4 maanden voor de start van de activiteit aangevraagd worden.

  3. Nadat je de som van 120€ hebt gestort op de rekening van de Bijscholingscommissie voor osteopaten (BCO) op naam van de G.N.R.P.O. VZW (IBAN BE77 3631 2273 4342) wordt je aanvraag behandeld door de BCO.

Belangrijke opmerkingen:

  • Wanneer de cursus voorbij is, dient je alle namen van de osteopaten die hebben deelgenomen aan de activiteit in te geven in het systeem (klik op “aanwezigheden”).

  • Bij de eerste aanvraag dient ook een toetredingscontact ingevuld te worden.

Gelieve u voor alle vragen eerst tot uw eigen beroepsvereniging te wenden.