Waarom aansluiten?

Omdat u op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws aangaande uw beroep op politiek en wetenschappelijk vlak. Omdat wij ons inzetten voor u, om een osteopathie te verdedigen in de eerstelijnsgezondheidszorg. U samen met ons engageren, is deelnemen aan alle grote veranderingen, is duidelijk stellen dat u osteopathie wil verdedigen en promoten als zelfstandig beroep in België, in Europa maar ook in de rest van de wereld.

Waarom kiezen voor Osteopathie.be?

Kwaliteit

Omdat je ingeschreven of gediplomeerd bent aan een osteopathieopleiding van hoog niveau en omdat je de waardering voor het beroep met ons deelt. Osteopathie.be staat voor osteopathie als volwaardig voltijds beroep met een hoog verantwoordelijkheidszin en met specifieke competenties.

Referentie

Omdat je als lid van de Beroepsverening van de Belgische Osteopaten deel uitmaakt van een erkende beroepsvereniging met faam en geschiedenis. Je onderscheidt zich hierdoor van allerhande, min of meer competente therapeuten, die zich vandaag nog “osteopaat” kunnen noemen.

Veiligheid

Omdat je de deontologie wil respecteren en wil werken in alle veiligheid voor uw patiënten en voor jezelf. Door lid te worden, verbind je jezelf om de reglementen na te leven en om deel te nemen aan gecontroleerde bijscholing. Je kan genieten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met een uitzonderlijke dekking, een verzekering juridische bijstand en een verzekering “alle therapeutische risico’s” Juridische hulp en advies staan ter beschikking.

Zichtbaarheid

Vanaf het ogenblik dat je gediplomeerd bent, word je vermeld op onze website. Vanaf het ogenblik dat je stopt met een ander (para)medisch beroep, kom je op de lijst van osteopaten die aan het ministerie van Volksgezondheid wordt bezorgd, word je vermeld op de website van de EFFO en beschik je over een eigen pagina op de website van Osteopathie.be.

Deelnemen

Omdat je het beroep wil vooruithelpen en onze acties wil ondersteunen. Zo kan je deel uitmaken van een commissie (Branding en communicatie, bijscholing, wetenschappelijk onderzoek en opleiding, …) of van de raad van bestuur. Onze sociale dispensaria en onze wachtdienst kunnen best wat steun gebruiken of je kan erin meewerken. Je kan deelnemen aan onze regionale activiteiten (voordrachten, cursussen, ontmoetingen, …).

Voorbeelden van projecten waar Osteopathie.be aan werkt

 • Sinds 1975 staat Osteopathie.be met haar belangenverdediging altijd op de frontlijn van veel domeinen: wetgeving, onderwijs, maatschappelijk en wetenschappelijk.

 • Haar leden staan aan de wieg van de wet-Colla (29-04-1999) die de niet-conventionele geneeswijze osteopathie een wettelijke erkenning geeft.

 • In 2002 wordt op haar initiatief een nationaal groepering (GNRPO) opgericht die alle erkende beroepsverenigingen een gespreksplatform geeft en de beroepsgroep in staat stelt eenduidig te communiceren. De wachtdienst en gecontroleerde bijscholing vallen onder de bevoegdheid van deze groepering (GNRPO vzw).

 • In 2008 dagvaarden leden van de vereniging de Belgische staat wegens het niet uitvoeren van de wet-Colla en wordt de staat hiervoor veroordeeld in 2010.

 • In 2009 worden leden van osteopathie.be aangesteld door het KCE (Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg)als expert en dit leidt tot een wetenschappelijk rapport van het KCE in 2010 over de stand van zaken voor osteopathie en chiropraxie in België (Rapport 148/A)

 • Vanaf 2011 investeert Osteopathie.be aanzienlijke middelen in digitale aanwezigheid op het wereldwijde web, de maandelijkse elektronische nieuwsbrief en het trimestrieel magazine.

 • In 2014 wordt het voorstel van Laurette Onkelinx, om de osteopaten eindelijk te erkennen, afgewezen door één enkele partij. Onder voormalig minister van Volksgezondheid de Block moet Osteopathie.be alles uit de kast halen om te verhinderen dat osteopathie onder voorschrift (en nog steeds zonder terugbetaling) komt. Er worden ook nauwere contacten met de socialistische mutualiteit en het NIC (Nationaal intermutualistisch college) opgestart om tot een autonoom nationaal register voor osteopaten te komen.

 • Osteopathie.be trekt in 2016 naar de Raad van State en vraagt de vernietiging van de btw-wet voor medische beroepen. De regering Wilmes I ziet zich, door een arrest van het EU-hof, verplicht de bestaande wet (2015) te schrappen en alle osteopaten vrij te stellen van btw.

 • Osteopathie.be investeert in 2017 in een samenwerking met UGent (prof. Lieven Annemans) en publiceert in 2018 wetenschappelijke artikels die aantonen dat osteopathie efficiënt en kostenbesparend is voor nek- en lagerugpijn.

 • UNIZO reikt ons de hand in 2018 en wij aarzelen niet om lid te worden van deze belangenvereniging die voor ons een medium is naar overheid en stakeholders. In 2020 wordt Osteopathie.be lid van UCM, de Franstalige zustervereniging van UNIZO.

 • Covid-19 overvalt ons allen in het voorjaar van 2020. Osteopathie zorgt ervoor dat haar leden correcte richtlijnen krijgen en meegenomen worden in de bepaalde compensaties voorzien door de overheid. Dit belet evenwel niet dat tegelijk gewerkt wordt aan een totale make-over van het gezicht van de vereniging. Binnen een professioneel kader worden een nieuwe huisstijl, website, nieuwsbrief en magazine gecreëerd en is Osteopathie.be op dat gebied klaar voor het volgende decennium.