Hoe osteopaat worden?

Droomt u ervan mensen te behandelen vanuit een globale aanpak van het lichaam? Houdt u van het idee om enkel met uw handen te behandelen? Om dit eerstelijnsberoep met een hoge verantwoordelijkheidsgraad uit te oefenen, is het behalen van een masterniveau noodzakelijk.

De opleiding tot osteopaat

Onderwijs in België is een bevoegdheid van de gemeenschappen. Dit betekent dat elke gemeenschap zijn eigen accenten legt voor wat betreft de duur en het soort van opleiding. Tevens zijn er ook verschillende instanties die voor de accreditatie van instituten en erkenning van diploma’s bevoegd zijn. Voor meer details hieromtrent dient u zich te wenden tot de bevoegde instanties:

 • Nederlands- Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

 • National Academic Recognition Information Centre - Flanders (NARIC)

De Kamer voor Osteopathie, een officieel orgaan van het ministerie van Volksgezondheid, besloot in 2012 om het niveau van de opleiding tot osteopaat vast te leggen op een masterniveau.(1)

Welke osteopathische opleiding kiezen?

In België zijn er 2 mogelijkheden om een erkende opleiding in de osteopathie te volgen:

 • De universitaire opleiding voor houders van het diploma van het secundair onderwijs

  • Université Libre de Bruxelles

 • Een part time opleiding in private instituten voor houders van een Master in de geneeskunde of kinesitherapie

  • Belgian School Of Osteopathy (BELSO)

  • Collège Belge d’Ostéopathie (CBO)

  • International Academy of Osteopathy (IAO)

  • Flanders International College of Osteopathy (FICO)
Universitaire opleiding

Université Libre de Bruxelles

De ULB (Université Libre de Bruxelles) richt, sinds het academiejaar 2004-2005, een zesjarige universitaire opleiding osteopathie in op de campus Faculté des Sciences de Motricité (FSM). Deze opleiding is de enige officiële gesubsidieerde opleiding in België. Men start binnen de richting master in de motorische wetenschappen, optie osteopathie, en sluit af met een complementaire master in osteopathie.
Het universitaire diploma van de ULB wordt (ook) aanvaard in de Vlaamse Gemeenschap.

Kandidaat-leden die deze universitaire opleiding met succes afsluiten, kunnen lid worden van Osteopathie.be.

De beroepsverenigingen streven ook in Vlaanderen naar een officieel gesubsidieerde opleiding van masterniveau in samenwerking met of ingericht binnen de faculteit geneeskunde. De weigering van de Vlaamse universiteiten om in dergelijk onderwijs te voorzien en de beslissing om geen nieuwe opleidingen meer op te starten tot 2019, maakt deze betrachting, voorlopig althans, onmogelijk.

Private instituten

Verder zijn er zowel in de Vlaamse als in de Franse Gemeenschap private instituten die een opleiding in de osteopathie aanbieden :

 • Belgian School Of Osteopathy (BELSO) voorziet in een vijfjarige deeltijdse opleiding na de studies van een master in medische wetenschappen.

 • Collège Belge d’Ostéopathie (CBO) voorziet in een vijfjarige deeltijdse opleiding na de studies van een master in medische wetenschappen.

 • International Academy of Osteopathy (IAO) voorziet in een vijfjarige deeltijdse opleiding na de studies van een master in medische wetenschappen.

 • Flanders International College of Osteopathy (FICO) voorziet in een vier tot zesjarige deeltijdse opleiding na een master in medische wetenschappen.

Deze vier instellingen zijn niet NVAO-geaccrediteerd maar hebben (allen) een samenwerking met een buitenlandse onderwijsinstelling die een master aflevert. Deze opleidingen dienen aan de CEN-norm 16686 (2015) te voldoen.

 • Kandidaat-leden die de bovenvermelde private opleidingen tot osteopaat met succes hebben afgesloten in een deeltijds traject en een voorafgaande master in de kinesitherapie of geneeskunde kunnen voorleggen(2), mogen lid worden van onze beroepsvereniging Osteopathie.be.

 • Kandidaat-leden die de bovenvermelde private opleiding tot osteopaat met succes hebben afgesloten in een voltijds traject kunnen na 2014 enkel lid worden van de beroepsverenigingen wanneer zij een graad van master in de osteopathie kunnen voorleggen die gelijkgesteld wordt door het NARIC.(3)

 • Kandidaat-leden uit het buitenland dienen een dossier tot aanvraag in te dienen en zullen individueel beoordeeld worden om opgenomen te kunnen worden in de beroepsvereniging De minimumvereiste voor kandidaat-leden uit het buitenland is een graad van master in de osteopathie gelijkgesteld door het NARIC.

De beroepsvereniging Osteopathie.be verdedigt zijn leden maar kan geen garantie geven met betrekking tot het verkrijgen van een visum om het beroep in de toekomst te mogen uitoefenen (uitgereikt door het ministerie van Volksgezondheid).

Alle leden van de beroepsverenigingen zijn verplicht om zich continu bij te scholen.

IAO, International Academy of Osteopathy

logo IAO

De ‘International Academy of Osteopathy’ (IAO) bestaat sinds 1987 en leidt zorgprofessionals op tot veilige, competente en onafhankelijke osteopaten met een moderne opleiding die beantwoordt aan de hoogst mogelijke academische standaarden. Er wordt veel waarde gehecht aan een goede wetenschappelijke onderbouwing (Evidence Based Practice). 

Sinds 2015 werkt de IAO samen met ‘Buckinghamshire New University’ (BNU) uit Londen. Artsen, kinesitherapeuten en fysiotherapeuten kunnen in Antwerpen, Gent en Zeist een vierjarige modulaire opleiding volgen en behalen de ‘Master of Science in Osteopathy’, uitgereikt door BNU. Deze Master is een wettelijk erkend diploma in 45 Europese landen en regio’s.

Franstalige collega’s kunnen bij de IAO terecht voor een vijfjarige modulaire opleiding die leidt naar het ‘Diplôme en Ostéopathie – DO’. Ook osteopaten die reeds in het werkveld staan kunnen zich verder specialiseren aan de IAO door het volgen van verschillende geaccrediteerde modules in onder andere kinder- of sportosteopathie.

Ontdek alle details op www.osteopathie.eu

IAO opleiding
IAO opleiding

BELSO, Belgian School of Osteopathy

The Belgian school of osteopathy, kortweg Belso, organiseert zowel nationaal - Nazareth (Gent) en Charleroi (Lodelinsart) - als internationaal - o.a. Italië en Spanje - opleidingen in osteopathie van zeer hoog niveau.

Sinds 1981 verzorgt Belso een wetenschappelijk ondersteunde en praktijkgerichte basisopeiding in de osteopathie steunend op de drie pijlers in de osteopathie : het pariëtale, het viscerale en het craniale systeem waarmee ze de oudste Belgische opleiding in osteopathie is in België.

Onderwerpen als anatomie (dissectie), anatomie in vivo, biomechanica, neurologie, embryologie, behandelingstechnieken (high velocity, soft tissue, tissulaire, craniale, …), klinisch onderzoek, posturologie, stageclinics, etc komen in een gestructureerd leerplan aan bod.

Na het slagen in het eindexamen en het succesvol verdedigen van een eindwerk kan de kandidaat osteopaat de titel “Degree in osteopathy” (D.O.) behalen.

Voor Belso is osteopathie een therapie die een link kan zijn tussen andere medische en paramedische therapieën om zo de patiënt maximale kansen te bieden om te herstellen.

Sinds 2021 is Belso lid van OsEAN (Osteopathic European Academic Network)

Belso campus “Nazareth”
Opleidingscentrum: Van Der Valk hotel Nazareth, Autosnelweg E17 9810 Nazareth
Contact: info@belso.be          info: www.belso.be              Belsofoon: 0475/85 17 32

Belso opleiding
Belso opleiding

Hieronder vindt u de beroepscompetentieprofiel (de volledige of beknopte versie).

(1) Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Kamer Osteopathie/2012/Advies K3. Geraadpleegd op 11.02.2015.

(2) Voor wat betreft de oudere collega’s met een bachelor (graduaat) diploma kinesitherapie, geldt de clausule van minimaal 5 jaar fulltime werkervaring of 10 jaar deeltijds (zie standpunt Kamer voor Osteopathie).

(3) Voor voltijdse osteopathie studenten die al een master in de kinesitherapie of geneeskunde hebben is deze verplichte master in de osteopathie niet van toepassing op voorwaarde dat het voltijds curriculum minstens evenwaardig is aan het deeltijds curriculum en er voldaan werd aan de minimumvereisten voor klinische stage deeltijds onderwijs en het succesvol verdedigen van een afstudeeropdracht (thesis).