Veelgestelde vragen (FAQ)

Raadpleeg onze “vraag en antwoord” zone bestemd voor de patiënt, de osteopaat en de osteopathie. De vragen kunnen verschillen naargelang het doelpubliek. Kies de sectie die bij jou past.

Zijn er gespecialiseerde osteopaten?

Gezien het beroep op zich nog niet erkend is zijn er ook geen erkende specialisties. Wel zijn er osteopaten die zich specifiek toeleggen op bepaalde bevolkingssegmenten zoals baby's, sporters,....

Waarom kan men niet spreken van craniale of viscerale osteopathie?

Er bestaan geen verschillende soorten osteopathie. Het opdelen van de osteopathie in verschillende deelgebieden gaat regelrecht in tegen haar basisprincipe, dat de gehele mens in overweging dient genomen te worden. De gehele mens dient in overweging te worden genomen. De kunstmatige opdeling die in de loop van de geschiedenis is ontstaan is te wijten aan didactische en vaak ook commerciele intenties.

Wat betekent "osteopaat D.O."?

DO staat voor diploma in de osteopathie.

Hoe wordt men erkend in België?

Alhoewel het beroep erkend wordt als niet-conventionele geneeswijze (wet-Colla 29/04/1999) ontbreekt een uitvoerend koninklijk besluit dat alle modaliteiten in de praktijk dient om te zetten. De individuele zorgverlener noch de patient worden momenteel erkend en beschermd door de wet. Gelukkig zijn er de erkende beroepsverenigingen die door specifieke voorwaarden op te leggen aan hun leden (deonthologische code, bijscholing, verzekering...) ervoor zorgen dat iedereen die beroep doet op een osteopaat, lid van onze vereniging, veilige en kwaliteitsvolle zorg krijgt.

Hoe verkrijgt men een gelijkwaardigheid van studies binnen de osteopathie?

Er bestaat in Belgie maar 1 gesubsidieerd diploma osteopathie, uitgereikt door de ULB. Wie een masterdiploma osteopathie vanuit het buitenland heeft bekomen kan een gelijkwaardigheid in Vlaanderen aanvragen bij NARIC.

Hoe ziet de toekomst eruit voor osteopathie in België?

Wetenschappelijk onderzoek (OPERA 2013 en 2018, Sciensano 2018) toont aan dat zowel het aantal osteopaten als het aantal patienten die beroep doen op osteopathie significant blijft stijgen. Osteopathie is een maatschappelijke realiteit. Daarom is de nood aan adequate wetgeving bijzonder groot: de definitie van het beroep, het profiel van de zorgverlener, de opleidingsvoorwaarden en haar plaats binnen de eerste lijn zijn maar enkele items hierbij. Officieel gesubsidieerd onderwijs aan een Vlaamse universiteit is een absolute noodzaak voor de toekomst.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een onafhankelijk medisch beroep, waarbij diagnostiek en behandeling voornamelijk met de handen wordt uitgevoerd.Osteopathie is een rechtstreeks raadpleegbaar en patiëntgericht gezondheidszorgberoep. Het is een manuele geneeswijze, waarbij zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling bijna uitsluitend de handen gebruikt worden. De osteopaat doet beroep op het zelfgenezend vermogen van de patiënt en heeft aandacht voor de persoon als geheel. Osteopathie heeft zowel een genezende- als preventieve functie.

Wat is een niet-conventionele geneeswijze?

De wet-Colla (29-04-1999) maakt onderscheid tussen de beroepen binnen de klassieke geneeskunde, de allopathie (geneeskunde onderwezen aan de faculteit geneeskunde, uitgeoefend in de ziekenhuizen) en de vier niet-conventionele geneeswijzen zijnde osteopathie, acupunctuur, homeopathie en chiropraxie. De term alternatieve, parallelle, natuurlijke of zachte geneeswijze wordt soms in deze context gebruikt.

Is osteopathie erkend?

Er is een erkenning van het beroep als niet-conventionele geneeswijze, via de kaderwet Colla (1999). De titel "osteopaat" is echter nog steeds niet beschermd. Er is evenmin een uitgewerkt wettelijk statuut. Het universitaire diploma van de ULB is sinds 2004 erkend door de Franstalige gemeenschap (Complementaire master in Osteopathie in 6 jaar aan de ULB) en is gelijkgeschakeld in Vlaanderen. / De kwaliteit en de effectiviteit van osteopathie zijn erkend door de artsen en ziekenhuizen. / Osteopathie is net zoals andere gezondheidsberoepen vrijgesteld van btw / De ziekenfondsen voorzien een kleine tussenkomst, via de aanvullende verzekeringen. / Wetenschappelijke studies tonen het belang aan van de osteopathie voor onze gezondheid. Voor nek-en lagerugpijn is een duidelijke kostenbesparing aangetoond.

Bestaan er wetenschappelijke studies over osteopathie?

Ondanks de schaarse middelen voor osteopathisch onderzoek wereldwijd, is het beroep vastbesloten om verder te gaan op het pad van de EBM en breidt het zijn wetenschappelijke publicaties voortdurend uit. Zo vinden we voor 2019 in de grote databanken (Medline, Embase, Central) en bij meer gespecialiseerde databanken (Ostmed.Dr, Cinahl, Allied & Complementary Medicine), 191 wetenschappelijke artikels terug, waarvan acht systematische overzichtsstudies. Hiervan gaan er o.a. 35 over het bewegingsapparaat, 12 over het zenuwstelsel, 12 over pediatrische klachten, 6 over het ademhalingssysteem en 4 over het verteringssysteem.

Wanneer is osteopathie ontstaan?

De eerste school voor osteopathie werd opgericht in 1892 door Andrew Taylor Still in Kirksville (USA). De geneeswijze heeft zich vervolgens verspreid over de hele wereld. In de USA en in Rusland zijn osteopaten verplicht arts, elders in de wereld niet. In Europa werd osteopathie geïntroduceerd door John Martin Littlejohn, een leerling van Still, in het begin van de 20e eeuw. In 1917 startte de eerste opleiding in Londen. In België wordt osteopathie beoefend sinds het begin van de jaren 70 van vorige eeuw.

Sinds wanneer bestaat osteopathie in België?

De eerste Belgische osteopaten startten begin jaren 70. Zij behaalden hun diploma in het UK of in Frankrijk. In België bestaan er opleidingen osteopathie sinds 1976. De eerste Belgische beroepsvereniging, de Belgische vereniging voor osteopathie en onderzoek in manuele therapie (SBO-RTM), is ontstaat in 1975 en wordt SBO-BVO in 1986.

Hoe kom ik op de lijst van osteopaten op deze website?

Alle osteopaten die lid zijn van Osteopathie.be, de beroepsvereniging van de Belgische osteopaten, verschijnen automatisch op deze website.

Ik ben osteopaat. Waarom sta ik niet vermeld op de website?

Enkel de leden van onze vereniging worden vermeld. Wil je aansluiten dan neem je best contact op met ons secretariaat via info@osteopathie.be . Ben je wel lid, contacteer ons secretariaat.

Werken als osteopaat

Door in te loggen vindt u alle documenten die nodig zijn voor uw praktijk. U krijgt ook toegang tot nieuwsberichten specifiek gericht aan onze leden en documenten van uw beroepsvereniging osteopathie.be.

Ik log in Al uw documenten