Osteopathie.be Contact Details:
Main address: Avenue Charles Madoux, 59 B-1160 Bruxelles (Auderghem), Belgique
Tel: + 32 2 512 35 89, E-mail: info@osteopathie.be
 1. Internationale organisaties
 2. Ik ben osteopaat
 3. Osteopathie
Inloggen WelkomFAQContact
Français  -  Nederlands
InloggenPaswoord vergeten
Menu
FR  -  NL
Banniere Site Internet
Osteopathie  >  Ik ben osteopaat  >  Internationale organisaties

Internationale organisaties

Osteopathie  >  Ik ben osteopaat  >  Internationale organisaties
Internationale organisaties
FacebookGoogle PlusMailShareLinkedInTweeter

Osteopathic International Alliance (OIA)


De OIA (Osteopathic International Alliance) was oorspronkelijk een Amerikaanse organisatie gesticht in 2005 in Illinois (USA). De laatste jaren heeft deze organisatie zich geheroriënteerd, waarbij Europese, Australische, Nieuw-Zeelandse en Japanse vertegenwoordigers als leden van de algemene vergadering zijn opgenomen en ook kunnen zetelen in de raad van bestuur. Er is recent ook een sterke toenadering tussen de osteopaten en de artsen-osteopaten ontstaan waarbij de verschillen en de gelijkenissen op een evenwichtige manier beschreven zijn. De OIA heeft aan geloofwaardigheid gewonnen en is onlangs als raadgevende partner opgenomen binnen de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie).

De doelstellingen van de OIA zijn :
 • de principes en de praktijk van de osteopathische geneeskunde wereldwijd te promoten;
 • het onderwijs en het wetenschappelijke onderzoek te stimuleren;
 • het inrichten en sponsoren van wetenschappelijke en educatieve symposia;
 • het wereldwijd verzamelen en verspreiden van accurate informatie i.v.m. het beroep;
 • consultatief orgaan voor internationale organisaties.


Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE)


Het Forum for Osteopathic Regulation in Europe (FORE) is een vereniging die ontstaan is in 2005, uit contacten tussen de General Osteopathic Council (GOsC), de officiële organisatie van de Britse osteopaten, en enkele representatieve organisaties voor osteopathie uit landen op het Europese continent.
Naast en samen met de EFO ijvert FORE voor:
 • De regulering van de osteopathie binnen Europa.
 • De bescherming en rechten van patiënten.
 • Het vrije verkeer van osteopaten binnen Europa.

Vanaf 2017 zijn de contacten met de zusterorganisatie EFO veel intensiever geworden en streeft men op middellange termijn naar een samensmelten tot één organisatie binnen Europa.

European Federation of Osteopaths (EFO) i.v.z.w.


De Europese Federatie van Osteopaten (EFO) is erkend bij Koninklijk Besluit als een internationale vereniging zonder winstoogmerk (Belgische staatsblad 14 augustus 1992).

De Belgen hebben vanaf het ontstaan een vooraanstaande rol gespeeld binnen de EFO. De maatschappelijke zetel bevindt zich te Coudenberg 70 in 1000 Brussel.

Het doel van de EFO is de osteopathie en de Europese osteopaten te vertegenwoordigen. Zij beantwoordt aan goed gedefinieerde criteria en verdedigt deze opzichte van de nationale en supranationale instanties binnen een Europa in volle evolutie.

De EFO wil ervoor zorgen dat de kwaliteit van het beroep van osteopaat beantwoordt aan de verwachtingen en de eisen van de moderne medische wereld. Op deze manier kan de veiligheid en de vrije keuze van de patiënten optimaal gewaarborgd worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met EUROCAM (network of European CAM patients organisations, medical doctors practising CAM and trained CAM practitioners) en de Europese Commissie. Daarbij biedt de EFO ondersteuning aan de beroepsorganisaties van osteopaten die in hun respectieve landen streven naar een officiële erkenning van hun beroep. Naar het voorbeeld van andere gezondheidsdisciplines, wenst zij een logische integratie in alles wat de moderne geneeskunde te bieden heeft. Het spreekt voor zich, dat om dergelijke houding te ondersteunen en te argumenteren, zij een opleiding van master-niveau vooropstelt. Zij eist ook het respecteren van de deontologische en de ethische code ten dienste van een eerstelijnsberoep met een hoge graad van verantwoordelijkheid en met specifieke competenties.

De Europese Federatie van Osteopaten ijvert naar harmonisatie van de opleiding tot osteopaat in de schoot van de verschillende onderwijsinstellingen. Hierbij wordt de richtlijn naar voor geschoven dat een opleiding van master in de osteopathie, minimum 300- en bij voorkeur 360 ECTS dient te worden voorzien (criteria van de Europese vrije onderwijsruimte, het vroegere Bologna-akkoord). Ook binnen het veld van de competenties van de osteopaat wenst de EFO een Europese standaard naar voor te schuiven. Hiertoe werd door een Europese werkgroep het SOPE-document (Scope of Osteopathic Practice in Europe) ontwikkeld. Dit belangrijk referentiewerk werd door alle aangesloten landen geëvalueerd en goedgekeurd. Wie dit document naast ons Beroepscompetentieprofiel legt, dat werd uitgewerkt ten behoeve van het KCE rapport, merkt meteen de belangrijke inbreng van België binnen de EFO.

Momenteel onderzoekt de EFO een mogelijke associatie met FORE. Beide verenigingen werken sedert 2011 gezamenlijk aan het CEN-document (CEN/TC 414 - Project Committee - Services in Osteopathy). Dit document is de norm geworden, die door nationale instanties kan gebruikt worden bij het uitwerken van hun regelgeving betreffende het beroep, vooral dan in landen waar de osteopathie nog geen enkele vorm van erkenning geniet.

België, Nederland, Spanje, Griekenland, Portugal, Duitsland, Oostenrijk, Cyprus, Luxemburg, Italië, Polen, Engeland, Canada, Frankrijk, Finland, Zwitserland, Noorwegen en Zweden zijn de 18 reeds aangesloten landen bij de EFO.
Zoek een osteopaat:
Wachtdienst
Dispensaria