Nationale organisaties voor de osteopathie | Osteopathie.be
Osteopathie.be Contact Details:
Main address: Avenue Charles Madoux, 59 B-1160 Bruxelles (Auderghem), Belgique
Tel: + 32 2 512 35 89, E-mail: info@osteopathie.be
 1. Nationale organisaties
 2. Ik ben osteopaat
 3. Osteopathie
Inloggen WelkomFAQContact
Français  -  Nederlands
InloggenPaswoord vergeten
Menu
FR  -  NL
Banniere Site Internet mains ostéopathe
Osteopathie  >  Ik ben osteopaat  >  Nationale organisaties

Nationale organisaties

Osteopathie  >  Ik ben osteopaat  >  Nationale organisaties
Nationale organisaties
FacebookGoogle PlusMailShareLinkedInTweeter

De Commission for Osteopathic Research, Practice and Promotion, v.z.w. (CORPP)


De CORPP heeft haar zetel in de Kon. Astridlaan 148/002, 2800 Mechelen en treedt op als regelgevend orgaan van de osteopathie in België.

De vereniging heeft als doel:
 • Het geven van advies en het beantwoorden van vragen van ethische en wetenschappelijke aard en met betrekking tot de professionele waarden van de osteopathie.
 • Het geven van advies met betrekking tot de vereisten van het onderwijs van de osteopathie in België.
 • Het uitwerken en actualiseren van reglementen met betrekking tot de bij-/nascholing van osteopaten.
 • Het bevorderen en organiseren van wetenschappelijk onderzoek in de osteopathie.
 • Het geven van advies met betrekking tot de communicatie en promotie van de osteopathie.

CORPP heeft sinds 2014 een partnerschap met het Centre for Osteopathic MEdicine Collaboration (COME) (http://www.comecollaboration.org), waarbij het Belgium National Centre of COME Collaboration (http://www.comecollaboration.org/be/) ondergebracht werd in CORPP. Op deze manier is CORPP ingebed in een internationaal wetenschappelijk netwerk voor osteopathie en draagt ze hiertoe bij.

Bestuur van CORPP :
Patrick van Dun (voorzitter)
Gert Roncada (pennningmeester)
Simons Emmanuel (bestuurder)

Contact : info@corpp.orgGroepering, Nationaal en Representatief voor de Professionele Osteopaten (GNRPO) v.z.w.


De GNRPO is het federaal orgaan van de door de Raad van Staat erkende Belgische beroepsverenigingen van osteopaten. De beroepsverenigingen hebben het Charter van de GNRPO onderschreven. Het Charter definieert gemeenschappelijke doelstellingen. Op die manier verenigt de GNRPO alle professionele osteopaten die zich ertoe verbinden de criteria te eerbiedigen die vooropgesteld zijn door de beroepsverenigingen. Hierdoor wordt ook het niveau van opleiding van de osteopaten die in de lijst zijn opgenomen, gegarandeerd.

De doelstellingen van de GNRPO zijn:
 • Het ijveren voor de erkenning als onafhankelijk klinisch zorgberoep.
 • Contacten met de overheid, onderwijsinstanties en belangengroepen.
 • Het coördineren en controleren van de deelverenigingen op het naleven van het charter.

De GNRPO vzw heeft in de aanloop van het onderzoek van het KCE (Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) i.v.m. met de stand van zaken binnen de osteopathie in België (KCE rapport 148A van 2010) een gezamenlijk Beroepscompetentieprofiel (BCP) ontwikkeld. Dit lijvig BCP heeft op zijn beurt de basis gevormd voor een zeer beknopte versie dat gebruikt wordt als richtlijn tijdens de lopende onderhandelingen betreffende de uitvoering van de wet COLLA. Het beknopte BCP is in juni 2012 unaniem goedgekeurd door de Kamer Osteopathie en zal aldus in de komende maanden aan minister Onkelinx voorgelegd worden als referentie.

De GNRPO maakte het mogelijk gezamenlijk projecten te organiseren met de verschillende beroepsverenigingen : de deontologische code, de wachtdienst en de bijscholing.


GFO en VOVGOL, Groupement des Ostéopathes de LiègeMeer information op de website van GOL : www.osteopathesliege.be


UPOL, Unie van Professionele Osteopaten - LimburgMeer information op de website van UPOL : www.upo.be


Zoek een osteopaat:
Wachtdienst
Dispensaria