Diafragmata en de osteopathische integratie: Inhaaldag + 3 daagse (Numéro d' ID 515386)

23 september 2023 21 oktober 2023
Opleidingen
Kapellestraat 146, 8020 Oostkamp

ID-nummer: 515386

Opleidingsinstituut: OnTrack, divisie van Running and More, Sports Medical Lab

Deze cursus handelt over het belang van de diafragmata voor de osteopathische diagnostiek/behandeling en de relatie met de statiek en de voortbeweging.

Op de inhaaldag wordt een samenvatting gegeven van Module I van de cursus Posturologie - Diafragmata en de osteopathische Integratie. Hierbij wordt vertrokken vanuit fylogenetische en ontogenetische aspecten in relatie tot de rechtopstaande houding. Het palpatieproces in functie van diagnostiek en behandeling wordt voorgesteld en ingeoefend. De diagnostiek van de diafragmata in stand en in lig wordt bekeken en het gedeelte diafragma cranialis en oris uit Module I wordt doorgenomen.

Vervolgens wordt, uitgaande van zowel wetenschappelijke als osteopathische literatuur, verder gegaan met deel II van diafragma cranialis en oris, met bespreking van het diafragma thoracoabdominalis, van de oculomotoriek en het vestibulair systeem.

In het synthese gedeelte wordt er gekeken naar de onderlinge relatie van de verschillende diafragmata, hoe je deze kunt vaststellen en wat aansluitend de logische osteopathische behandelwijze is.

Leerdoelen zijn de volgende:

  • Het opdoen van kennis over vorm en gedrag van de verschillende diafragmata en hun onderlinge relatie, uitgaande van de evolutieleer, embryologie, anatomie, neurologie en fysiologie

  • Het begrijpen van functie en dysfunctie van de verschillende diafragmata in relatie tot statiek en voortbeweging

  • Aanleren en inoefenen van diagnostische testen van de verschillende diafragmata

  • Aanleren en inoefenen van inhibitietesten en de toepassing ervan in de differentiaal diagnostiek van de verschillende diafragmata

  • Aanleren en inoefenen van behandelingsprincipes en normalisatietechnieken ter hoogte van de verschillende diafragmata

Meer weten