Huilbaby’s en huilende baby’s in je osteopathiepraktijk. (ID nummer: 470346)

25 november 2022 26 november 2022
Opleidingen
Bollebergen 2/bus 15, 9052 Gent

ID-cursus: 470346  Datums: 25-11-2022 t/m 26-11-2022

Opleidingsinstituut: IAO

Het doel is om de osteopaat betere inzichten te geven in het belang van regulatie bij de baby tijdens de behandeling om de effectiviteit van de osteopatische aanpak te verhogen. Er wordt geleerd om receptief om te gaan met de signalen van de baby.  Er wordt gekeken naar het belang van hechtings- en regulatiestoornissen, verbindende communicatie met de baby en zijn ouders, en herkennen van alarmsignalen en pijn bij de baby. 

 

Inzicht verwerven in hechting en het belang van regulatie voor de baby ( ook bij de behandeling)

Vaardigheden verwerven om verbindend te communiceren met de ouders en receptief in te spelen op de baby bij het behandelen 

Tools verwerven bij vermoeden van alarmsignalen: hoe correct ageren?

Inzicht verwerven in de ontwikkeling psychosociaal

Wat betekent pijn bij een kind in functie van de ontwikkeling vanuit een osteopathisch standpunt .

Meer weten