Wetenschappelijke literatuur in de praktijk: Evidence als een bruikbare tool in je praktijk en een kritische kijk op technieken voor de behandeling van baby's

21 januari 2022
Opleidingen
Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen

ID-nummer: 413734

Opleidingsinstituut: The International Academy of Osteopathy

Het doel is om de osteopaat betere inzichten en vaardigheden te geven in het gebruik van litertuur bij het dagelijks klinisch handelen en in het nemen van beslissingen over het gebruik van osteopatische technieken

 • Alle vaardigheden kennen en leren toepassen om zelfstandig een goed osteopatisch rapport aan de arts of een casestudy te schrijven. 

 • Vaardigheden verwerven en oefenen om zelfstandig doelgericht relevante wetenschappelijke litertuur te zoeken en aan te wenden.

 • Veilige en efficiënte technieken leren kiezen uit het osteopatisch arsenaal (CEN) en deze aanpassen bij het behandelen van kinderen.

Inhoud

Evidence moet ons klinisch werk, onze adviezen en ons beleid alle dagen beïnvloeden. Hoe doe je dit concreet in je praktijk?

De beste manier om dit te leren is je gedachten samenvattend neerschrijven in een artikel dat je kan inzetten naar doorverwijzers, collega’s en in aangepaste vorm naar je patiënten.

 • Basiskennis in het schrijven van een rapport/casestudy

 • Methodologie 

 • PICO leren opstellen

 • Interpretatie literatuur 

 • Zoeken literatuur

 • Referencing en refrencemanagers

 • Clinic en oefeningen op de bovenstaande

 • Herhalen en toelichten van bruikbare technieken bij de behandeling van baby’s en kinderen waar veiligheid en efficiëntie voorop staat. (CEN rapport)

 • Leer technieken uitkiezen in functie van de gestelde behandeldoelen (WHO benchmarks).

Meer weten