26 oktober 2020
Nieuwsbrief “gezondheid en wetenschap” neem een loopje met de feiten over osteopathie en huilbaby's.

[Bron: gezondheidenwetenschap.be]

Waar komt dit nieuws vandaan?

Ongeveer 10 tot 30% van de baby’s jonger dan vier maanden huilt overmatig. Of de kindjes flesvoeding of borstvoeding krijgen, maakt daarin geen verschil. Baby’tjes huilen gemiddeld anderhalf tot tweeënhalf uur per dag. We spreken van een huilbaby wanneer een baby:

  • minstens 3 uur per dag huilt;

  • op minstens 3 dagen in de week;

  • gedurende minstens 3 opeenvolgende weken.

Omdat overmatig huilgedrag zenuwslopend kan zijn, zoeken ouders vaak hulp. Normaal volstaat het om gerust te stellen en te informeren, en tips te verstrekken om met het gehuil om te gaan. Een huilbaby stopt meestal spontaan met overdreven huilen vanaf de leeftijd van vijf maanden.

Sommige ouders raadplegen met hun huilbaby een osteopaat. Die tracht het huilgedrag te beïnvloeden door manipulatie van de schedel en de nek, volgens de osteopathie van instabiele nekwervels en asymmetrie van het hoofdje of achterhoofdje. Bij zo’n behandeling verbetert de osteopaat via handwerk de beweeglijkheid van de schedel en de ruggengraat van de baby. Daardoor worden huilbaby’s rustiger, tot groot genoegen van de ouders.

In 2009 gingen onderzoekers na of zo’n osteopathische behandeling effectief helpt om huilbaby’s te kalmeren (1). Daarover bestaat weinig wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappers vonden slechts één interventiestudie uit 2006, uitgevoerd bij 24 huilbaby’s (2). De ene helft van de baby’s kreeg een schedelmanipulatie en de andere helft niet. De behandelde baby’s huilden 90 minuten per dag minder dan de baby’s in de controlegroep, die 30 minuten per dag minder huilden. De behandelde baby’s sliepen ook 95 minuten per dag meer, tegenover 18 minuten meer voor de controlegroep. Een recentere studie uit 2019 bij 58 baby’s toonde eveneens een daling aan van huilbuien bij baby’s die door een osteopaat behandeld werden (3).

[...]