31 maart 2023
Algemene vergadering van 21 April 2023

Osteopathie.be brengt haar leden samen in de Bowling Stones te Wemmel op vrijdag 21 april vanaf 13u30.

14-16u Conferentie en debat

“Osteopathie : van traditie gebaseerd op historische principes en praktijken naar een evidence based en evidence informed practice

Accreditatie aangevraagd

Tijdens de algemene vergadering editie 2022 is voor een eerste keer het thema “Het klinisch belang van de historische principes en handelingen in de osteopathie binnen de hedendaagse praktijk”  in een gestructureerde context naar voor gebracht. Het daaropvolgend korte debat met de leden van de algemene vergadering was constructief maar niet af. Men bleef voor een stuk op zijn honger zitten en zeker niet alle vragen over de toekomst van het beroep, het onderwijs en meer in het bijzonder de bijscholing waren beantwoord. Daarom vonden de raad van bestuur het opportuun om dit thema dit jaar nog grondiger aan te pakken en meer tijd te besteden aan de dialoog.

Om alles in goede banen te leiden doen wij opnieuw beroep op collega Rafael Zegarra Parodi (Fr.) en op kwaliteit van eigen bodem collega Patrick van Dun.

“ Wij kunnen niet ontkennen dat er binnen ons beroep een polariteit is ontstaan. Deze tweedeling bestaat uit een groep “traditie-minded” osteopaten die de historische principes en praktijken aanhangen (ondanks het feit dat deze modellen wetenschappelijk zijn ontkracht) en een groep “evidence-minded” osteopaten die een hedendaagse wetenschappelijke aanpak hanteren voor de doorsnee klachten van de patiënt. Deze tweedeling wordt door sommigen ervaren als een bedreiging van de identiteit en de principes van het beroep.”

Rafael Zegarra-Parodi, Research Affiliate aan het A.T. Still Research Institute (USA) en associate editor “International Journal of Osteopathic Medicine”

Rafael zal vanuit zijn jarenlange studiewerk en recente publicaties ons gidsen naar een weg die niet alleen aantoont dat beide “stromingen” niet onverzoenbaar zijn, maar zelfs best geïntegreerd worden in een patiënt-centred approche.

“Traditie en evidence informed practice: geen tegenstelling maar synergie. Als de wortels van het vak niet gevoed worden door nieuwe evidentie kan het beroep loskomen van haar wortels en afsterven. Daarom is deze synergie een noodzakelijk voorwaarde voor het voorbestaan van ons beroep als modern zorgberoep in de eerste lijn ”

Patrick van Dun, wetenschappelijk adviseur van Osteopathie.be en hoofredacteur van de About Osteopathy, heeft in het maartnummer in zijn editoriaal een synthese gegeven van wat hij tijdens zijn inbreng en bijdrage aan dit debat zal naar voor zal brengen.

Het is overbodig te stellen dat tijdens deze conferentie en debat de fundamenten van ons beroep aangeraakt worden en dit denkproces fundamenteel is voor de toekomst van onze geneeswijze. Wees er dus bij.

De raad van bestuur nodigen je uit om op 21 april even de platgetreden paden te verlaten. Kom die vrijdagmiddag even van je eiland af om je collega’s te ontmoeten en deel te nemen aan het programma aangeboden door je beroepsvereniging. En als het even kan, sluit de dag mooi af en blijf met ons dineren.

De raad van bestuur