04 november 2022
Osteopathische manipulatieve behandeling vermindert duur van ziekenhuisopname en gezondheidskosten op neonatale intensieve zorgenafdeling

Uit een recent literatuuroverzicht (september 2022) blijkt dat osteopathische manipulatieve behandeling (OMT) zowel de hersteltijd van patiënten als de financiële kosten van hun acute medische behandeling en revalidatie kan verminderen. Dit overzicht bestaat uit verschillende studies die zijn uitgevoerd op afdelingen neonatale intensieve zorgen (NIC) en die aantonen dat zuigelingen die met OMT zijn behandeld sneller herstellen, de intensieve zorgen sneller mogen verlaten en minder gezondheidszorgkosten hebben dan soortgelijke patiënten die niet met OMT werden behandeld.

Uit de gegevens blijkt duidelijk dat OMT de coördinatie van de voeding bij pasgeborenen vergemakkelijkt, zoals het aanleggen, het zuigen, het slikken en het ademen. Het bevordert en stabiliseert ook de gewichtstoename op lange termijn en vermindert de duur van het ziekenhuisverblijf.

Osteopathische technieken kunnen reflux, overgeven en melk teruggeven (na de voeding) verminderen en de nood aan een behandeling tegen constipatie beperken.

OMT kan ook doeltreffend zijn bij de inperking van de complicaties van longontsteking bij premature baby's.

Op basis van de gepubliceerde resultaten is vastgesteld dat OMT klinisch doeltreffend en kosteneffectief is, een minder invasief alternatief voor chirurgie en een minder toxische keuze dan farmacologische geneesmiddelen. Daarom kan de systematische integratie van OMT in neonatale intensieve zorgdiensten van groot nut zijn voor zuigelingen met meerdere aandoeningen.