Veiligheid en risico’s | Osteopathie.be
Osteopathie.be Contact Details:
Main address: Avenue Charles Madoux, 59 B-1160 Bruxelles (Auderghem), Belgique
Tel: + 32 2 512 35 89, E-mail: info@osteopathie.be
  1. Veiligheid van de patiënt
  2. Ik ben een patiënt
  3. Osteopathie
Inloggen WelkomFAQContact
Français  -  Nederlands
InloggenPaswoord vergeten
Menu
FR  -  NL
Banniere Site Internet mains ostéopathe
Osteopathie  >  Ik ben een patiënt  >  Veiligheid van de patiënt

Veiligheid van de patiënt

Osteopathie  >  Ik ben een patiënt  >  Veiligheid van de patiënt
Veiligheid van de patiënt
FacebookGoogle PlusMailShareLinkedInTweeter
Osteopathie is vooral ook een veilige behandelmethode.

Het schaarse onderzoek dat hierrond werd gevoerd, toont aan dat er weinig tot geen neveneffecten worden vermeld na een osteopathische behandeling. Als er dan al ongewenste effecten worden gemeld, zijn deze meestal zeer mild en van korte duur (zoals stijfheid, vermoeidheid, lichte hoofdpijn, ...).


Voor wat betreft de in de media veelbesproken en sterk gevreesde nekmanipulaties (zie ook foto), bestaat er eenvoudigweg te weinig cijfermateriaal uit klinische studies om tot een gefundeerde uitspraak te komen.
Basiswetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat de mechanische belasting tijdens deze nekmanipulaties niet verantwoordelijk kan geacht worden voor de zware complicaties waarvoor gevreesd. Als er dan al zware verwikkelingen zouden voorkomen, zijn deze uiterst zeldzaam te noemen.
Er wordt aangenomen dat de voordelen van manipulatieve interventie voor patiënten met nekpijn, de risico’s overstijgen.


We kunnen in elke geval nog meegeven dat de beroepsgroep van osteopaten in België, als eerstelijnsgezondheidszorg, de laagste verzekeringspremie betaalt voor burgerlijke aansprakelijkheid. Dat bevestigt dat osteopathie een veilige behandelingsmethode is.

Rechten van de patiënt


De osteopaat beoefent zijn beroep in overeenstemming met de wet op de rechten van de patiënt (22-08-2002) en verzekert de continuïteit van zorg.

Deontologie en klacht


Alle beroepsverenigingen hebben hun ethische commissie ingesteld om ervoor te zorgen dat de principes en de deontologie van het beroep worden nageleefd.
Onze leden nemen het engagement de deontologische code van ons beroep na te leven.

De beroepsvereniging beslist over de te nemen maatregelen ten aanzien van de leden.

Indien u een vraag of een klacht wil indienen, kunt u dit verzenden via het contactformulier. Wij antwoorden zo snel mogelijk.
In de osteopathie wordt er gebruik gemaakt van talrijke en gevarieerde technieken. Bij twijfels of vragen in verband met een gebruikte techniek, aarzel dan niet om er eveneens met een andere osteopaat over te spreken.
Zoek een osteopaat:
Wachtdienst
Dispensaria