Kosten en vergoeding

Wat is de gemiddelde prijs van een consultatie? Voorziet mijn ziekenfonds een tussenkomst voor osteopathie?

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de tussenkomst ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”.

Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen voor deze terugbetaling in aanmerking. Alle osteopaten vermeld op deze site, zijn geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid en worden door de mutualiteiten erkend om een tussenkomst te bekomen voor hun patiënten.

Hiertoe hebben zij van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095…) gekregen. Na elke consultatie krijgt u van uw osteopaat een uniform “attest osteopathie” dat u kan aanbieden aan uw ziekenfonds. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 EUR per consultatie met een minimum van 5 en een maximum van 10 consultaties per kalenderjaar. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

Het ereloon per consultatie bedraagt gemiddeld tussen de 50 en de 70 EUR.

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV…) voorzien, in specifieke polissen, een hogere terugbetaling van osteopathische zorg. Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.