Hoe verloopt een osteopathisch consult?

Is het de eerste keer dat u een osteopaat wil consulteren? Volg de gids! Ontdek het nu nog eenvoudiger in video!

Osteopaten beoefenen een manueel beroep met een specifieke, doorgedreven handvaardigheid. De behandeling steunt op een diagnostiek gevormd door een diepgaande anamnese (bevraging), een klassiek klinisch onderzoek aangevuld met een specifiek palpatie-onderzoek. De osteopaat is opmerkzaam voor bewegingsbeperkingen op alle mogelijke niveaus. Indien nodig wordt de anamnese aangevuld met klinische of paraklinische onderzoekingen.

Behandelduur en frequentie zijn afhankelijk van de individuele patiënt/cliënt en zijn klacht. U wordt hierover geïnformeerd, alsook over eventuele veranderingen in diagnose, behandelingsplan, bijkomende klinische onderzoeken en/of doorverwijzing. Een osteopathische consultatie duurt gemiddeld 45 minuten.

Een consultatie: 3 stappen

Anamnese

Anamnese

Onderzoek

Onderzoek

Behandeling

Behandeling

Anamnese of bevraging

Bij uw eerste consultatie stelt uw osteopaat veel vragen: over de klacht, maar ook over de ziektegeschiedenis, leefgewoonten, en dergelijke. Door deze bevraging of anamnese vormt uw osteopaat zich een beeld van de zorgconsument met zijn gepresenteerde klacht(en) en hun mogelijke oorzaak. De anamnese stelt hem ook in staat om potentieel ernstige ziekten uit te sluiten. Een doorverwijzing naar een competente zorgverlener kan gewenst zijn.

Een goede anamnese is een krachtig instrument om een gericht klinisch onderzoek uit te voeren en informeert de osteopaat over hoe u uw klacht ervaart.

Klinisch onderzoek

Het osteopathisch klinisch onderzoek bestaat meestal uit een combinatie van specifiek met de hand uitgevoerde osteopathische onderzoekstechnieken en klinische onderzoekstechnieken die ook door andere gezondheidsberoepen worden aangewend (zoals bijvoorbeeld het testen van het zenuwstelsel, nemen van de bloeddruk of het luisteren met de stethoscoop).

Aan de hand van de gegevens uit de anamnese en na het uitvoeren van het klinisch onderzoek kan de osteopaat dan beslissen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Dit geheel leidt tot het formuleren van een werkdiagnose en het opstellen van een behandelplan. Dit alles wordt besproken met de patiënt.

Osteopathische behandeling

Het doel van een osteopathische behandeling bestaat erin om de functie te herstellen.

Uw osteopaat staat een gamma aan manuele technieken ter beschikking, die aangrijpen op verschillende niveaus van het lichaam. Ze kunnen worden uitgevoerd ter hoogte van de weke delen van het lichaam: zoals spieren en gewrichtsbanden. Het kan handelen over de specifieke aanwending van beweging of de positionering van gewrichten om het bereik en de kwaliteit van de beweeglijkheid te verbeteren. Het uitvoeren van specifieke en gecontroleerde snelle gewrichtsmanipulaties. Manuele technieken om de functie te beïnvloeden van orgaanstructuren; …

In het kader van een osteopathische behandeling wordt bovendien de nodige aandacht besteed aan algemene leefregels en aan preventie in het bijzonder.