Veelgestelde vragen (FAQ)

Raadpleeg onze “vraag en antwoord” zone bestemd voor de patiënt, de osteopaat en de osteopathie. De vragen kunnen verschillen naargelang het doelpubliek. Kies de sectie die bij jou past.

Vragen categorie

Wat is osteopathie?

Wie is mijn osteopaat?

De behandeling

Na de behandeling

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een onafhankelijk medisch beroep, waarbij diagnostiek en behandeling voornamelijk met de handen wordt uitgevoerd.Osteopathie is een rechtstreeks raadpleegbaar* en patiëntgericht gezondheidszorgberoep. Het is een manuele geneeswijze, waarbij zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling bijna uitsluitend de handen gebruikt worden. De osteopaat doet beroep op het zelf genezend vermogen van de patiënt en heeft aandacht voor de persoon als geheel. Osteopathie heeft zowel een genezende- als preventieve functie. *Een medisch voorschrift is niet vereist om een osteopaat te raadplegen.

Wat is het verschil tussen een osteopaat en een kinesist?

Osteopathie voor de botten en kinesitherapie voor de spieren? Neen! Beide beroepen hebben raakvlakken maar in realiteit zijn ze erg verschillend. Beide disciplines kunnen complementair zijn aan elkaar. Kinesitherapeuten en osteopaten werken vooral met hun handen. In sommige gevallen komen ze tussen voor dezelfde klachten/ziektes maar daar stoppen de gelijkenissen. Kinesitherapie zal voorgeschreven worden voor revalidatie, versterking en mobilisatie. Het aantal behandelsessies ligt veel hoger en de kinesist werkt op medisch voorschrift. Osteopathie is aangewezen wanneer er sprake is van bewegingsverlies en de pijn die gebonden is aan beweging. Een voorschrift is niet nodig en meestal volstaan 2-3 consultaties. Waar de kinesitherapeut aangewezen is voor het specifiek werk op een bepaalde zone, zal de osteopaat het hele lichaam onderzoeken, op zoek naar de oorzaak.

Wat is het verschil tussen een osteopaat en een chiropractor?

Chiropraxie word vaak gelinkt aan osteopathie door de gebruikte HVLA-technieken (manipulaties - "kraken"). Osteopaten gebruiken vaak een minder krachtige variante op deze technieken. De aanpak van chiropractoren is vaker gelimiteerd tot het mobiliseren en manipuleren van de wervelkolom.

Behandelt een osteopaat enkel de botten en de gewrichten?

Neen, desondanks de betekenis van het woord osteopathie, bot (osteo) en lijden aan/pijn (pathie), stopt de behandeling niet bij de beenderen en de gewrichten. De osteopaat benadert het volledige lichaam en werkt op de gewrichten, spieren, ligamenten en bindweefsel. Ook sommige organen, zoals de darmen bijvoorbeeld, kunnen een rol spelen in uw klachten.

Wat is een niet-conventionele geneeswijze?

De wet-Colla (29-04-1999) maakt onderscheid tussen de beroepen binnen de klassieke geneeskunde, de allopathie (geneeskunde onderwezen aan de faculteit geneeskunde, uitgeoefend in de ziekenhuizen) en de vier niet-conventionele geneeswijzen zijnde osteopathie, acupunctuur, homeopathie en chiropraxie. De term alternatieve, parallelle, natuurlijke of zachte geneeswijze wordt soms in deze context gebruikt.

Wat is een manipulatie (HVLA)?

Een HVLA-manipulatie (High Velocity Low Amplitude) is een typische manipulatie die de osteopaat (en hij/zij niet alleen) gebruikt tijdens een behandeling. Het doel is het verlies in beweging van een gewricht te herstellen en indirect ook een fysiologische effect te bereiken. De HVLA-manipulaties zijn slechts een van de vele technieken waar de osteopaat gebruik van maakt.

Wat is een functiestoornis?

Functiestoornissen zijn stoornissen zonder aantoonbare fysieke afwijking of aantoonbare pathologie. Er is met andere woorden geen schade of ziekte aan weefsels of organen. Het lichaam functioneert echter niet naar behoren.bepaalde functies zijn verstoord. Mogelijke symptomen van dergelijke functiestoornissen kunnen zijn: chronische vermoeidheid, prikkelbare darm, daling van de bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie), …

Kan iedereen door een osteopaat behandeld worden?

Osteopathie is er voor iedereen wanneer er geen contra-indicaties zijn : baby, kind, volwassene, zwangere, sporter, senior. Er is geen leeftijdsbeperking, de osteopaat past zijn technieken aan volgens de specifieke noden van de patiënt.

Is osteopathie erkend?

De we-Colla (1999) erkent osteopathie als niet-conventionele geneeswijze. De titel ""osteopaat"" is echter nog niet beschermd. Er is evenmin een uitgewerkt wettelijk statuut voor de osteopaat in België. Binnen het ziekenhuis beschikken osteopaten over een eigen statuut. De ziekenfondsen voorzien een kleine tussenkomst, via de aanvullende verzekering.

Bestaan er wetenschappelijke studies over osteopathie?

Ondanks de schaarse middelen voor osteopathisch onderzoek wereldwijd, breidt het zijn wetenschappelijke publicaties voortdurend uit. Voor 2019 vinden we in de grote databanken (Medline, Embase, Central) en bij meer gespecialiseerde databanken (Ostmed.Dr, Cinahl, Allied & Complementary Medicine), 191 wetenschappelijke artikels terug, waarvan acht systematische overzichtsstudies. Hiervan gaan er o.a. 35 over het bewegingsapparaat, 12 over het zenuwstelsel, 12 over pediatrische klachten, 6 over het ademhalingssysteem en 4 over het verteringssysteem.

Wanneer is de osteopathie ontstaan?

De eerste school voor osteopathie werd opgericht in 1892 door Andrew Taylor Still in Kirksville (USA). De geneeswijze heeft zich vervolgens verspreid over de hele wereld. In de USA en in Rusland zijn osteopaten verplicht arts, elders in de wereld niet. In Europa werd osteopathie geintroduceerd door John Martin Littlejohn, een leerling van Still, in het begin van de 20e eeuw. In 1917 werd de eerste opleiding geopend in Londen. In België wordt osteopathie beoefend sinds het begin van de jaren 70 van vorige eeuw.

Sinds wanneer wordt osteopathie in België uitgeoefend?

De eerste Belgische osteopaten startten begin jaren 70. Zij behaalden hun diploma in het VK of in Frankrijk. In België bestaan er opleidingen osteopathie sinds 1976. De eerste Belgische beroepsvereniging, de Belgische vereniging voor osteopathie en onderzoek in manuele therapie, is ontstaan in 1975 en wordt BVO in 1986. Het huidige Osteopathie.be bestaat sinds 2020 en telt zo’n 900 leden.

Kan ik in alle veiligheid naar een osteopaat gaan?

Een osteopaat is een gezondheidswerker die over competenties beschikt als expert osteopathie, behandelaar en verdediger van uw gezondheid. Hij volgt gedurende zijn volledige loopbaan bijscholing. Mestal werkt hij zelfstandig en in eigen praktijk. Hij is opgeleid om het onderscheid te maken of hij wel of niet bepaalde klachten kan behandelen. Mogelijks dient hij de patiënt te verwijzen voor verder onderzoek. Hij is in staat een werkhypothese op te stellen in een diagnostisch proces. Alle osteopaten op deze site hebben de opleiding en de competentie om hun patienten in alle veiligheid te behandelen.

Kan een osteopaat dieren behandelen?

Osteopathie is ook geschikt om dieren te behandelen. Dit impliceert wel een specifieke opleiding. Deze website betreft de humane osteopathie (toepasbaar op de mens).

Klaar voor uw consultatie?

U hoeft nog maar één ding te doen: vind de dichtstbijzijnde zorgverlener met behulp van onze zoekmachine op naam of op regio.
Hier vind je onze zoekmachine