Algemene openbare publicaties

Vind hier de publicaties over osteopathie die we voor u hebben geselecteerd.

The Profile of Belgian Osteopaths: A Cross-Sectional Survey

van Dun P.L., Verbeeck J., Arcuri L., Esteves J.E., Cerritelli F., Healthcare 2022, 10, 2136.
https://doi.org/10.3390/healthcare10112136

Wat weet ‘de Belg’ over osteopathie?

Een onderzoek naar het imago en de bekendheid van osteopathie in België. Studie door iVOX - in opdracht van de beroepsvereniging van de Belgische osteopaten (UPOB-BVBO).
van Dun P, Dobbelaere E, Simons E.
2020, Brussel. 
DOI : 452.394.538/iVOX.2020.

Klik hier om de pdf te lezen.

Regulering van het beroep van osteopaat in Europa (document in het Engels).

Publicatie van EFFO, European Federation & Forum for Osteopathy - Regulation of the osteopathic profession in Europe (2021)

Wat betekent de term "regelgeving"?

"Bij wet geregeld betekent normaal gesproken dat de titel 'osteopaat' wettelijk beschermd is, en dat osteopaten en/of osteopathische artsen de titels alleen mogen gebruiken als ze voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten op het gebied van bekwaamheid en registratie en/of licentie. Hiervoor is normaal gesproken wettelijke registratie vereist, aangezien de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg zich moet houden aan gevestigde praktijknormen die de patiënten die zij behandelen beschermen; wettelijke regeling is vastgelegd in nationale of provinciale/provinciale wetgeving. »

Nederlandse pers

Franse pers