Wat is osteopathie?

Osteopathie is een onafhankelijk medisch beroep, waarbij diagnostiek en behandeling voornamelijk met de handen wordt uitgevoerd.

Osteopathie is een rechtstreeks raadpleegbaar* en patiëntgericht gezondheidszorgberoep. Het is een manuele geneeswijze, waarbij zowel voor de diagnostiek als voor de behandeling bijna uitsluitend de handen gebruikt worden. De osteopaat doet beroep op het zelf genezend vermogen van de patiënt en heeft aandacht voor de persoon als geheel. Osteopathie heeft zowel een genezende- als preventieve functie.

*een medisch voorschrift is niet vereist om een osteopaat te raadplegen.

Definitie osteopathie

"Osteopathie is een therapeutische en diagnostische* manuele benadering van de pathologieën. In het kader van een eerstelijnsopvang van de patiënten, richt ze zicht uitsluitend op het dysfonctioneren van het locomotorische stelsel en het perifere zenuwstelsel. Osteopathische pathologieën die niet in de bovenvermelde definitie vallen, worden in de tweede lijn benaderd"
* Onder "diagnostische" verstaat men een werkhypothese in het diagnoseproces.
Kamer osteopathie (advies K2)

"Osteopathy is a primary contact and patient-centred healthcare discipline, that emphasises the interrelationship of structure and function of the body, facilitates the body’s innate ability to heal itself, and supports a whole-person approach to all aspects of health and healthy development, principally by the practice of manual treatment"
CEN/TC 414 2014-06

“Osteopathy is a system of medicine that emphasizes the theory that the body can make its own remedies, given normal structural relationships, environmental conditions, and nutrition. It differs from allopathy primarily in its greater attention to body mechanics and manipulative methods in diagnosis and therapy. »
World Health Organization (WHO)

Principes en identiteit van de osteopathie

Osteopathie is gebaseerd op de kennis van:

  • de zelfregulering van het menselijk lichaam.

  • het wederzijds verband tussen structuur en functie.


Hieronder verstrekken we wat meer informatie over enkele eigenschappen van de osteopathie. Ze zijn niet exclusief voor ons beroep alleen maar maken wel deel uit van haar conceptueel kader en haar identiteit:

  • voornamelijk gericht is op het gebruik van de handen met een diagnostisch en therapeutisch doel;

  • steunt op de sterke verwevenheid van structuur en functie van de patiënt(zorgconsument) met daaraan gekoppeld de grote waarde die er gehecht wordt aan het bewegingsstelsel;

  • de patiënt op de voorgrond plaats en niet focust op de ziekte alleen (patient-centered en niet disease-centered);;

  • groot belang hecht aan het herstel van functies;

  • een groot vertrouwen heeft in de eigen mogelijkheden van het lichaam om zichzelf te genezen;

  • stelt de globale gezondheid en de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt hierin op de voorgrond.