Wanneer bij de osteopaat gaan?

Osteopathie is geschikt voor alle leeftijdsgroepen: baby, kind, volwassene, senior. Of u nu zwanger bent, een topsporter van hoog niveau of een amateursporter, een beperking hebt, ziek of gezond bent. Een behandeling kan preventief zijn om een optimale levenskwaliteit te behouden of wanneer er klachten optreden deze te verhelpen. Aandoeningen die evenwel niet onder de competentie van een osteopaat vallen dienen eerst uitgesloten te worden. Ter preventie, om een optimale levenskwaliteit te behouden of op het moment dat er klachten optreden, om te verlichten of om verschillende klachten te behandelen.

Wanneer naar een osteopaat?

Osteopathie staat voor een globale benadering van het individu en is gesteund op een grondige kennis van het menselijk lichaam.

Uw osteopaat is de aangewezen persoon voor aandoeningen van functionele aard(1) met hun daaraan gerelateerde pijn en ziekteverschijnselen. Hij/zij werkt hoofdzakelijk met de handen. Bij uw osteopaat kan u terecht voor aandoeningen van het bewegingsstelsel (zoals rug- en allerhande gewrichtsklachten) maar u kan op consultatie voor functiestoornissen die betrekking hebben op andere structuren (zoals bijvoorbeeld functionele klachten van het spijsverteringsstelsel of de bloedsomloop).

De osteopaat werkt nauw samen met de huisarts of specialist.

De osteopaat realiseert de zorg voor de patiënt in de eerste lijn. Dit wil zeggen dat er voor consultatie bij een osteopaat geen verwijzing van een huisarts of van een specialist nodig is.

Osteopathie is een veilige geneeswijze met als doel het herwinnen van een optimale functie. Hierdoor kan het gebruik van medicatie en/of chirurgie mogelijk beperkt worden.

(1) "functionele aandoeningen" zijn klachten bij een patiënt waarbij men geen duidelijk lichamelijke afwijking kan vaststellen. Kenmerkend voor functionele aandoeningen is dat er geen sprake is van beschadigingen van organen of weefsels. Wel werkt het lichaam niet optimaal, de functies zijn gestoord. Voorbeelden van dergelijke klachten zijn: het chronisch vermoeidheidssyndroom, spastische dikke darm, fibromyalgie, functioneel verlaagde bloedsuikerspiegel (hypoglycaemie)...

Indicaties

Geboren worden is een natuurlijk fenomeen. Maar dat verloopt niet altijd even vlot en de krachten die op een baby inwerken tijdens de bevalling kunnen lichamelijke sporen nalaten. Te vroeg geborenen hebben vaak een rijpingsachterstand. Wetenschappelijke studies(1) tonen aan dat een specifieke osteopathische behandeling die ontwikkeling van het organisme ondersteunt en eventuele gevolgen van een moeilijke bevalling kunnen verhelpen.

Gemiddeld brengt een volwassen mens veel tijd zittend door. Werk, auto, laptop, smartphone en televisie dwingen ons tot langdurig neerzitten. Het steeds vroeger ontstaan van nek- en rugklachten is daar niet vreemd aan. Ook hier tonen studies(2) aan dat osteopathie effectief en kostenbesparend is voor deze problemen.

Door intensief te sporten onderwerpt men het lichaam aan hevige mechanische krachten. Door extreme houdingen, te veel repetitieve bewegingen, doorgedreven krachttraining of langdurige inspanningen treden onvermijdelijk spier- en gewrichtsklachten op. Daardoor is osteopathie niet meer weg te denken bij zowel topatleten als bij amateursporters.

Met het verstrijken van de jaren verliest ons lichaam onvermijdelijk zijn jeugdigheid. Het natuurlijk verouderingsproces leidt tot verlies aan soepelheid in spieren en gewrichtsbanden, en uiteindelijk ook tot gewrichtsproblemen. Gewone alledaagse activiteiten en bewegingen kunnen pijnlijk en moeilijk worden. Osteopathie ondersteunt de ouder wordende persoon door te werken op het evenwicht, de houding, de spierspanning en de vitaliteit. Osteopathie verzacht pijn, verlicht  functionele en mechanische problemen en vertraagt de progressie van bepaalde ziekten.

In functie van leeftijd en lichaamsbouw zal de osteopaat de juiste technieken en handelingen aanwenden om op een comfortabele manier ten dienste te staan van de gezondheid van iedereen.


 (1) (2)  U kan de studies opvragen via info@osteopathie.be

Hieronder wordt er een opsomming gegeven van klachten waarmee een patiënt tot bij een osteopaat komt (deze lijst dient enkel als richtlijn en het is niet de bedoeling om volledig te zijn):

 • Klachten die in relatie staan tot het bewegings- (lage rugpijn, lumbago, nekpijn…) en zenuwstelsel (sciatica…), zoals: pijn, ongemak en verminderde functie van spieren, gewrichten.

 • De effecten van een onaangepaste houding, verhoogde spanning, emotionele stress en hoofdpijn.

 • Een verminderde functie van lichaamssystemen die zich merkbaar maken in de vorm van verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten, oor-, neus- en keelproblemen, urologische klachten, stressgerelateerde klachten.
  Het is ook aangetoond dat osteopathische zorg effectief ondersteunend is bij ziekenhuisopname en postoperatief herstel.

 • Sport-gerelateerde klachten op alle niveaus, topsporters incluis.

 • Geassocieerde klachten bij zwangerschap, de pasgeborene en tijdens de kindertijd.

Specifiek voor zuigelingen en kinderen

Baby

 • Moeilijkheden bij drinken of slikken tijdens de borstvoeding.

 • Voorkeurshouding, schedelafvlakking of -vervorming.

 • Ontroostbaar huilen, onrustig slapen, prikkelbaar en gespannen houding.

 • Regelmatige boonvormige of gedraaide houding.

 • Naar achter gooien van het hoofdje.

 • Braken, krampen, gespannen buikje.

 • Moeilijk boeren en/of dikwijls de hik.

 • Vroegtijdige geboorte.

 • Geboren met forceps of de zuignap.

 • Oorontstekingen.

Kind

 • Houdingsafwijkingen (scoliose, lordose, kyphose).

 • Asymmetrisch stappen.

 • Motorische achterstand.

 • Gedragsproblematiek (vb. moeilijk concentreren of stilzitten, …).

 • Groeistoornissen.

 • Vaak terugkerende kwaaltjes zoals verkoudheid, oor- en oogontsteking, enz.

 • Verstoorde nachtrust.

 • Valpartijen, sportongevallen, …

 • ...

Kinderen met een beperking kunnen ook worden geholpen dankzij osteopathische behandelingen om zo optimaal mogelijk te functioneren.