Veelgestelde vragen (FAQ)

Raadpleeg onze “vraag en antwoord” zone bestemd voor de patiënt, de osteopaat en de osteopathie. De vragen kunnen verschillen naargelang het doelpubliek. Kies de sectie die bij jou past.

Vragen categorie

Algemene vragen

Waarom kiezen voor een beroepsvereniging?

Opleiding en Diploma

Werken als osteopaat

Wat is de missie van onze beroepsvereniging?

De beroepsvereniging heeft als primaire missie alle hoogopgeleide osteopaten, die enkel de osteopathie beoefenen, te groeperen. Wij verdedigen en vertegenwoordigen de belangen van de osteopaten en ondersteunen onze leden in de uitoefening van hun beroep.

Welke visie heeft onze beroepsvereniging?

Wij zetten ons in om het beroep beter bekend te maken en ijveren voor de uitvoering van de wet die de osteopathie erkend. Wij zien osteopathie als een autonoom eerstelijnszorgberoep, deel uitmakende van de gezondheidszorg. Als vereniging staan we garant voor een veilige, efficiënte en kwaliteitsvolle osteopathische zorg. Hiervoor investeren we in de universitaire opleiding, in het wetenschappelijk onderzoek en in de bijscholing.

Waarom aansluiten bij onze beroepsvereniging "Osteopathie.be"?

Osteopathie.be is de oudste en grootste beroepsvereniging. Ze wordt professioneel gerund en voldoet aan de eisen van moderne communicatie en branding. Als vereniging vertegenwoordigt ze de meerderheid van de osteopaten uit de drie gemeenschappen. Onze acties hebben uitstraling zowel nationaal als internationaal. Wij hebben rechtstreekse kanalen met de overheid. Osteopathie.be staat voor kennis, kwaliteit en zekerheid. Door haar lange staat van dienst (35 jaar) en dankzij uitstekende partners kan zij je een uitstekend service aanbieden. Ze kan je bijstaan met professionele raad op gebied van verzekeringen, administratieve hulp, toegang tot onderzoek, bijscholing en referentie op internet. Dankzij uw lidgeld kan ze het beroep promoten, investeren in onderzoek en in projecten die een erkenning steeds dichter brengen. Kies vvor ons en wij helpen je met je professionele toekomst.

Ik ben student, kan ik reeds lid worden?

Inschrijven kan GRATIS voor fulltimestudenten in hun laatste jaar MSc. Wij bevelen dit sterk aan als voorbereiding op je toekomstige carrière. De parttime studenten die op termijn enkel osteopathie willen beoefenen kunnen zich reeds inschrijven voor onze topverzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en genieten mee van alle voordelen (administratieve ondersteuning, communicatie, etc.).

Wie werkt er voor onze beroepsvereninging?

De raad van bestuur van Osteopathie.be, is samengesteld uit osteopaten die werken voor de osteopaten. Zoals in elke vzw worden de belangrijke beslissingen genomen in de algemene vergadering waar alle effectieve leden stemgerechtigd zijn. De raad van bestuur regelt de alledaagse beslissingen geholpen door twee administratieve krachten. Elk lid van de vereniging heeft het recht deel uit te maken van de raad van bestuur of kan zetelen in één van de commissies.

Waarom moet ik verzekerd zijn?

Het hebben van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) in kader van het beroep is verplicht door de wet. Deze verzekering dient als financiële bescherming voor jezelf (en voor je patiënt) tegen de risico's van jouw professionele activiteit. Wij zijn er als vereniging in geslaagd het neusje van de zalm qua verzekeringspakket binnen te halen en dit exclusief voor onze leden (BA, therapeutische onvoorzienigheden, fiscale rechtsbijstand, gewaarborgd inkomen, hospitalisatieverzekering etc.).

Waarom moet ik jaarlijks lidgeld betalen?

Het lidgeld is, als niet gesubsidieerde vzw, onze enige bron van inkomsten waar wij al onze doelstellingen mee financieren. Zijn in het lidgeld inbegrepen : verzekeringen zoals BA, juridische bijstand, therapeutische schade etc. komt daar bovenop uw zichtbaarheid op onze website, ons tijdschrift, de nieuwsbrieven enz... Naast de werkingskosten zoals lonen laat het lidgeld ons ook toe om te investeren in projecten, juridische acties en financiereing voor wetenschappelijk onderzoek.

Kan ik in de loop van het jaar lid worden?

Je kan aansluiten op elk moment van het jaar. Indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden kan dat zelfs gratis. Indien niet, zal je aansluiting verrekend worden volgens het aantal maanden die het jaar op dat moment nog bevat.

Hoe bekom ik de getuigschriften van het ziekenfonds?

Het moment dat uw aansluiting door het secretariaat geregistreerd is zal je de nodige documenten ontvangen om deze getuigschriften te bestellen.

Moet ik lid worden om erkend te zijn?

Er is geen wettelijke verplichting om lid te zijn van een beroepsvereniging. Weet dat het beroep niet gereglementeerd is en er geen instanties zijn die je begeleiden of verdedigen. Als lid van onze beroepsvereniging ben je zeker dat je een stem hebt bij de overheid, de belangengroepen, etc. Wij zijn er om je te verdedigen en op te komen voor het beroep en zijn leden. Wij helpen je bij administratieve problemen, conflicten met patiënten, ...

Sinds wanneer bestaat Osteopathie.be?

De allereerste beroepsvereniging was "La Société Belge d'Ostéopathie et de Recherche en Thérapie Manuelle" opgericht in 1975. Hieruit onstaat in 1986 na fusie met l'Association Belge des Ostépathes (ABO) de BVO (Belgische vereniging voor osteopathie). In 2015 volgt een volgende fusie met het Register van osteopaten uit Belgie (ROB) en de Belgische Associatie van Klassieke Osteopaten(BAKO) en verandert de naam in Beroepsvereniging van de Belgische osteopaten (BVBO). UVO (Unie voor Vlaamse Osteopaten) vervoegd onze rangen in 2017 waarna onze naam finaal Osteopathie.be in 2019 wordt. Deze vereniging ligt aan de basis van de website die je nu bezoekt.

Waarom is de naam BVBO veranderd?

De beroepsvereniging heeft de keuze gemaakt om het acroniem BVBO (UPOB in het Frans) niet meer te gebruiken en te vervangen door het duidelijke Osteopathie.be. Statutaire luidt het nu : Osteopathie.be, beroepsvereniging van de Belgische osteopaten vzw.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap bewijzen?

Als lid mag je naast je naam en titel ook "lid van Osteopathie.be" toevoegen wat meteen ook een keurmerk is voor kwaliteit. Het logo kan gedownloaded worden via onze website in de zone "leden". Je mag dit gebruiken op je website, briefhoofden, publicaties.

Wat zijn voorbeelden van projecten waar Osteopathie.be aan werkt(e)?

Sinds haar ontstaan in 1975 staat Osteopathie.be aan de wieg van heel wat realisaties: - het oprichten van sociale dispensaria in 1981; - het verdedigen van zijn leden die beschuldigd werden van onwettelijk uitoefenen van de geneeskunde (1975-1995), - leden van de vereniging zijn betrokken bij het ontwikkelen van de wet-Colla die de niet-conventionele geneeswijzen erkent op 29-04-1999, - het opstarten van een academische cursus op de campus van de VUB in 1986, - het oprichten van een nationale groepering (2000) die als koepelorgaan de erkende beroepsverenigingen toelaat met 1 stem te spreken en tevens instaat voor de wachtdienst (weekend en feestdagen) en gecontroleerde bijscholing. In 2008 stellen leden van de vereniging de Belgische Staat in gebreke wegens het niet uitvoeren van de wet-Colla waarna in 2010 de Staat wordt veroordeeld. Tijdens elke legislatuur streeft de vereniging om het beroep te laten erkennen als een eerstelijnsberoep en kan ze verhinderen dat de consultaties moeten gebeuren op voorschrift van een arts. In 2016 trekt de vereniging naar de Raad van State om de btw-wet op medische beroepen (2015) te laten vernietigen. Door een arrest van het EU-hof ziet de regering Wilmes I zich in 2019 verplicht de wet te schrappen en de osteopaten vrij te stellen van btw. Tijdens de COVID19-pandemie stelt de vereniging alles in het werk om de leden van juiste richtlijnen te voorzien en kan ze financiële steun voor de leden van de overheid bekomen.

Welke communicatiekanalen gebruikt de vereniging?

De vereniging gebruikt alle hedendaagse communicatiekanalen zoals email, facebook, ... Een persdocument kan gedownload worden door geïnteresseerde journalisten. Osteopathie.be is aanwezig op de sociale media en onze website is de meest bezochte site over osteopathie. Het secretariaat is dagelijks (niet op woensdag) te bereiken per telefoon en via mail. De communicatie met de leden gebeurt hoofdzakelijk digitaal via de maandelijkse nieuwsbrief of flashnews bij dringende berichten. Het driemaandelijks magazine met specifieke informatie rond het beroep is zowel op papier als digitaal te lezen.

Wat zegt de Belgische wet over osteopathie?

Osteopathie is één van de vier niet-conventionele geneeswijzen erkend door de wet-Colla (29-04-1999). Een uitvoerend KB ontbreekt nog altijd zodat de zorgverlener en de patiënt nog niet wettelijk beschermd zijn.

Wat zegt Europa over osteopathie?

Op dit ogenblik is osteopathie gereguleerd in tien Europese landen. Noorwegen, Ijsland, Finland, Denemarken, Lichtenstein, Frankrijk, Malta, Portugal, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn ook nog vier landen waar de erkenning niet afgerond is: Luxemburg, Cyprus, Italië en België. Het Europese bureau voor normalisatie, CEN, heeft een Europese norm voor osteopathie gepubliceerd in 2015 (EN 16686) in partnership met de Europese federatie voor osteopaten (EFFO). Deze officiële norm, toepasbaar in de 33 landen van de EU, is een referentie op gebied van onderwijs, praktijk, veiligheid en ethiek voor het beroep. De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) publiceerde reeds in 2010 de "Benchmarks for Training in Osteopathy". De WHO-standaard beschrijft de filosofie en de fundamentele principes binnen de osteopathie, de verschillende types van opleidingsprogramma's, de basiscompetenties en een referentieprogramma voor de opleiding.

Werken als osteopaat

Door in te loggen vindt u alle documenten die nodig zijn voor uw praktijk. U krijgt ook toegang tot nieuwsberichten specifiek gericht aan onze leden en documenten van uw beroepsvereniging osteopathie.be.

Ik log in Al uw documenten