Bibliotheek

Onze bibliotheek, gespecialiseerd in werken over osteopathie, stelt een belangrijke collectie boeken, tijdschriften en thesissen ter uwer beschikking. Raadpleeg hiervoor onze online catalogus.

De bibliotheek is ondergebracht in het secretariaat van Osteopathie.be (Charles Madouxlaan 59, 1160 Oudergem).
De bibliotheek is toegankelijk tijdens de openingsuren van het secretariaat.
Deze bibliotheek is toegankelijk voor iedereen op vertoon van een identiteitsbewijs.

Van elke bezoeker zal een fiche worden opgemaakt.

De toegang is gratis voor de leden van Osteopathie.be (UPOB-BVBO).
Voor niet-leden wordt bij een eerste bezoek van een academiejaar (telkens aanvangend op 1 september) een jaarlijkse bijdrage van 5 € gevraagd.

Inhoud van de bibliotheek

De bibliotheek van Osteopathie.be bevat:

 • thesissen (Franstalige en Nederlandstalige eindwerken)

 • boeken over osteopathie (geschiedenis, praktijk, …)

 • basiswetenschappelijke boeken (anatomie, fysiologie, ...)

 • tijdschriften over osteopathie, allopathie en/of paramedische specialismen

 • syllabi

Informatie?

U kunt contact opnemen met het secretariaat op 02.512.35.89

Staat het boek dat je zoekt er niet tussen? Stuur ons uw suggesties!

Uitlening en voorwaarden

 • De eindwerken en bepaalde boeken (uitverkochte uitgaven en/of door beslissing van de verantwoordelijke voor de bibliotheek) worden niet uitgeleend.

 • Voor de boeken die nog uitgeleend worden, wordt een garantie gevraagd waarvan het bedrag hoger zal zijn dan de waarde van het boek.

 • Men kan slechts 3 werken per keer ontlenen en dit voor een maximumtermijn van 3 weken.

 • Elke ontlening die het termijn overschrijdt, zal beboet worden met een bedrag van 1,25 € per ontleend werk en per dag vertraging.

 • Een ontlening kan op verzoek vernieuwd worden op het eind van de termijn mits vertoning van het boek.

 • Deze ontlening kan geweigerd worden als een andere lezer het boek al voor ontlening heeft gereserveerd.

 • Elk verloren of beschadigd werk wordt op de kosten van de verantwoordelijke ontlener vervangen. Elke ontlening uit de bibliotheek impliceert dat de ontlener kennis heeft genomen van en akkoord is met deze regels.

 • De ondertekenaar van de ontleningfiche blijft enige verantwoordelijke voor de ontleende werken.

 • Fotokopieën kunnen aan 0,10 € per bladzijde in het secretariaat gemaakt worden.
  De eindwerken kunnen echter niet gefotokopieerd worden.