03 juli 2015
Iin de pers - 24-06-2015

La Vice-présidente de la Commission de la Chambre de la Santé, Nathalie Muylle et Eric Dobbelaere de l’union professionnelle des ostéopathes réclame la reconnaissance. Actuellement dans notre pays il y a environ 1.700 ostéopathes...

Vicevoorzitter van de Kamercommissie Volksgezondheid Nathalie Muylle (CD&V) en Eric Dobbelaere van de beroepsvereniging van osteopaten vragen om een erkenning. "Momenteel zijn in ons land zo’n 1.700 osteopaten aan de slag waarvan zo’n 900 zich bij ons hebben aangesloten. Vandaag doen we aan autoregulatie met controles binnen onze vereniging. Dat loopt goed, maar toch is een officiële erkenning nodig."

Lees het artikel :