06 februari 2017
Inschrijving AV 22-07-17 en voorstelling studie HEVO

Le conseil de direction de l’UPOB convoque les membres de l’UPOB-BVBO en Assemblée Générale Ordinaire. Cette assemblée sera précédée de la présention de l'étude HEVO par le Prof. Annemans qui démarrera à 19h précises.

De raad van bestuur roept de leden van BVBO-UPOB op tot een gewone algemene vergadering. Deze algemene vergadering wordt voorafgegaan door de voorstelling van de studie HEVO van de Prof. Annemans die stipt om 19:00 zal starten.Gelieve uw aanwezigheid mede te delen ten laatste op 16/02/2016 door het formulier onderaan op pagina in te vullen.

U kan de nodige documenten voor een goed verloop van de AV terugvinden in de ledenzone van de website: http://osteopathie.be/nl/lid-nieuws-details/berichten/inschrijving-av-22-02-2017-en-voorstelling-studie-hevo/

Datum :

WOENSDAG, 22 februari 2017
Ontvangst vanaf 18.30 - Voorstelling HEVO studie om 9.00
AV stipt om 20.00 u

Plaats :
Bowling Stones BRUSSEL
Steenweg op Brussel 397
B-1780 Brussel (Wemmel)

Meer informatie : http://www.bowlingstones.be/contact-amp-ligging/


INSCHRIJVINGEN GESLOTEN