03 mei 2021
Internationale week van de osteopathie 2021

De International Osteopathic Health Week 2021 loopt van 2 tot 8 mei 2021.

Dit bewustmakingsevenement heeft tot doel de wereldgemeenschap van osteopaten en osteopathische artsen samen te brengen om osteopathie te vieren en te promoten. 

Het thema voor dit jaar is “Beter bewegen met osteopathie”. 

Osteopathie.be heeft een persbericht gelanceerd om het beroep te promoten en heeft een reeks bronnen beschikbaar gesteld op sociale netwerken die haar leden gedurende de week kunnen delen.

Deel uw ervaring!

We hebben bij deze gelegenheid onze nieuwe video geüpload, deel hem!

Deel uw ervaring met osteopathie via sociale netwerken.

Gebruik de hashtag # IOHW2021 in uw berichten.
(IOHW = International Osteopathic Healthcare Week)

Maak ook gebruik van de afbeeldingen die voor u beschikbaar zijn.

Vergeet niet om onze Facebook-berichten en onze Facebook-pagina de hele week door te geven.

Meer weten over osteopathie?

De OIA (Osteopathic International Alliance), als leidende organisatie voor de promotie en eenheid van de osteopathische beroepsgroep wereldwijd, heeft de eerste week van mei uitgeroepen tot internationale week van de osteopathie. De OIA wil de aandacht vestigen op het groeiend aandeel van deze westerse manuele geneeswijze binnen de gezondheidszorg. Wereldwijd doen steeds meer mensen beroep op een osteopaat en dit van baby tot senior. Alleen op Antarctica zijn geen osteopaten actief. De OIA is een actief lid binnen de WHO.

Ontstaan in de USA.

Osteopathie is ontstaan in het Noordwesten van de VS rond 1870. A.T. Still, een plattelandsarts, stichtte in 1892 de eerste school en ziekenhuis in Kirksville (Missouri). Uit onvrede met de toenmalige archaïsche principes van de geneeskunde richtte hij vooral zijn aandacht op algemene gezondheid van de patiënt en probeerde hij via het manueel vrijmaken van het bewegingsstelsel een betere doorbloeding te bekomen, met genezing tot gevolg. In de VS worden doctors of Osteopathic medicine (D.O.) gelijkgesteld met  medical doctors (M.D.) en studeren zij soms verder als chirurg of andere specialisaties. Er zijn ongeveer 151.000 D.O.’s in de States en ze maken hierdoor 11% uit van alle artsen in de VS. Zowel de persoonlijke arts van ex-president Donald Trump als van huidig president Jo Biden zijn D.O. Het typisch manueel aspect van het beroep is in de VS jammer genoeg wat naar de achtergrond verdrongen, toch maakt het nog steeds, samen met een persoonsgerichte geneeskundige aanpak, de kern uit van het beroep.

Osteopathie in de wereld en Europa.

Als pionier in Europa richtte J.M. Littlejohn, een leerling van Still, in 1917 de Britisch School of Osteopathy op in Londen. Hij vervolmaakte de geneeswijze door meer aandacht te geven aan de fysiologische en neurologische achtergrond. Het duurde evenwel nog tot 1996 vooraleer osteopathie een erkend gezondheidszorgberoep werd in het VK.

Pas tussen de twee wereldoorlogen zwerft osteopathie uit over de rest van Europa en de wereld. In tegenstelling tot de VS zijn de meeste osteopaten in Europa en de rest van de wereld geen arts. Veelal hebben zij een andere (para)medische vooropleiding genoten en hebben zich nadien omgeschoold tot osteopaat of hebben meer en meer een voltijdse opleiding tot osteopaat genoten. De rechten van praktijkuitoefening kunnen daarbij erg verschillend zijn. Osteopathie wordt officieel erkend als gezondheidszorgberoep in 11 Europese landen en in grote delen van het Commonwealth. Osteopaten kunnen vrij geconsulteerd worden, maar in de meeste landen zonder terugbetaling vanuit de overheid.

En België?

In de jaren ‘70 van vorige eeuw duiken de eerste osteopaten op in België. In de beginjaren worden enkelen  vervolgd voor het onwettig uitoefenen van de geneeskunde, maar zonder succes. In 1999 wordt osteopathie erkend als niet-conventionele geneeswijze (wet-Colla). Meer dan 20 jaar later en zeven ministers van Volksgezondheid verder blijft het beroep nog altijd verstoken van verdere regulering. De individuele osteopaat en de patiënt dienen nog erkend en te beschermd te worden. In België zijn meer dan 2.000 osteopaten actief die jaarlijks ongeveer een miljoen Belgen behandelen en dit hoofdzakelijk voor klachten van het bewegingsapparaat en in het bijzonder de wervelkolom. Ieder jaar stijgt het aantal patiënten met ongeveer 5%. Het aantal consultaties wordt momenteel geschat tussen de vier à vijf miljoen. Er is een beperkte tussenkomst voorzien door de ziekenfondsen vanuit de bijkomende verzekering.

Sinds 2004 gebeurt het onderwijs in de osteopathie in Franstalig België via een zesjarige opleiding aan de ULB . In Vlaanderen weigeren de universiteiten, ondanks herhaald aandringen van de beroepsgroep,  voorlopig nog om een opleiding osteopathie in te richten. Private opleidingen die samenwerken met buitenlandse universiteiten leiden op naar een masterdiploma.

Gezondheidseconoom Lieven Annemans (UGent) en zijn team toonden in 2018 aan dat osteopathie efficiënt en kostenbesparend is voor nek- en lagerugpijn. Steeds meer studies bevestigen dat osteopathie een efficiënte en veilige behandelwijze is voor jong en oud.

Meer info en een lijst van hooggekwalificeerde osteopaten vind je op de website www.osteopathie.be