20 maart 2020
Laatste richtlijnen lockdownmaatregelen

Omdat de naleving van de lockdownmaatregelen van uiterst belang is, raadt de beroepsvereniging Osteopathie.be de volledige stopzetting van de praktijk aan voor alle patiënten.
Wel kunnen een aantal uitzonderingen aanvaard worden onder strikte voorwaarden (zie hieronder). De patiënten moeten gescreend worden aan een strenge selectie op pijn/hindercriteria evenals op hun professionele activiteit (patiënt waarvan het beroep essentieel en van uiterst belang is voor onze maatschappij).

Dit zijn de uitzonderingsvoorwaarden. Alle voorwaarden moeten inclusief zijn!

  • Enkel dringende situaties – patiënten, werkzaam in vitale sectoren, die door een acute aandoening niet meer kunnen functioneren. De consultatie wordt voorafgegaan door een uitgebreide telefonische pre-anamnese.

  • Enkel indien de patiënt en zijn familieleden, de osteopaat en zijn familieleden geen ziektesymptomen hebben (verkoudheid, koorts, hoest).

  • Enkel indien u over het nodige veiligheidsmateriaal beschikt: hydroalcoholische gel, mondmaskers FFP2 of FFP3, handschoenen.

  • EN mits een systematische reiniging van alle zones waar de patiënt en de osteopaat mee in contact zijn gekomen; minstens een kwartier verluchting tussen twee patiënten; geen gebruik van de wachtzaal; wanneer de patiënt vertrekt, komt de volgende pas een kwartier later om de desinfectie en verluchting toe te laten.We vertrouwen op ieders verantwoordelijkheid om te oordelen over de beste manier van handelen om deze pandemie tegen te gaan.

Door de lockdownmaatregelen en om vereniging of contact tussen patiënten te vermijden in een praktijk, hebben we besloten om tijdelijk de wachtdienst te stoppen.
In een pas ontvangen schrijven van de gouverneurs over de coronamaatregelen staat een vergelijkbare boodschap voor zorgberoepen zoals kinesitherapeuten en osteopaten.

De raad van bestuur is een economisch dossier aan het samenstellen zodat je alle nodige tools zal ontvangen om je financiële situatie onder controle te kunnen houden. U ontvangt hier deze namiddag meer info over.

We wensen u veel moed en geduld!

De Raad van Bestuur