26 oktober 2020
Test Gezond slaat de bal mis over osteopathie

In het augustusnummer van Test Gezond (nr. 158, p. 12-15) lazen we “Manuele behandelingen: Wat een osteopaat voor jou kan doen”.

Dit artikel over osteopathie (hier te vinden) is uiterst vooringenomen, sterk voor interpretatie vatbaar en op sommige plaatsen zelfs foutief. Het artikel mist haar doel om de lezer objectief en correct te informeren.

Precies daarom boden we het magazine een weerwoord aan en hopen we, als leidende beroepsorganisatie voor osteopathie, voor de toekomst op samenwerking wanneer ze over ons beroep willen berichten.