20 januari 2022
Automatische btw-vrijstelling

Osteopathie.be strijdt al sinds enkele jaren tegen de btw-ongelijkheden voor osteopaten. Hierbij werden alle mogelijke juridische middelen en procedures gebruikt en gingen we zelfs tot het Europees Hof van Justitie te Luxemburg. De huidige regering zag zich genoodzaakt een nieuwe btw-wet uit te vaardigen die op 01/01/2022 in werking trad.

De circulaire met de gedetailleerde voorwaarden van de btw-vrijstelling die sinds 01/01/2022 toegepast worden, werd gepubliceerd. Voor onze leden is het vrij eenvoudig: alle leden van Osteopathie.be, erkende beroepsvereniging zijn vrijgesteld van btw op therapeutische behandelingen. Deze vrijstelling is automatisch. Hiervoor os geen enkele actie nodig.