15 april 2015
Dossier osteopathie geblokkeerd - 31-01-2014

La RTBF s’est intéressée à l’ostéopathie et ses patients.

Persbericht Mevr Onkelinx,

IK ACCEPTEER NIET DAT MEN DE VEILIGHEID VAN DE PATIENT OP HET SPEL ZET !

De osteopathie in België is goed voor 1600 beroepsbeoefenaars en 10000 consultaties per dag.

Ik werk al maanden samen met de parlementsleden, de osteopaten, de medische wereld en de universiteiten om een strikt kader te regelen. De bedoeling was om de Wet Colla van 1999 die de niet conventionele geneeswijzen erkend, uit te voeren.

Jammer genoeg werd het dossier geblokkeerd. Sommigen willen de patiënt verplichten om eerst de huisarts te raadplegen alvorens naar een osteopaat te gaan.

De omkadering van deze geneeswijze wordt volledig afgeremd doordat men op een willekeurige manier een voorafgaande consultatie bij de huisarts wil verplichten, en dit ondanks verschillende adviezen en aanbevelingen van de beroepsbeoefenaars van de Commissie Osteopathie en in tegenstelling tot de wet.

Het is een belediging aan het adres van alle osteopaten die hun beroep op een serieuze manier uitoefenen.

Dit zet de deur open voor charlatans van alle slag die zichzelf osteopaat verklaren zonder over de juiste vorming te beschikken.

Het brengt simpelweg de patiënt in gevaar.

Een strikt kader voor osteopatie is volgens mij noodzakelijk: de patiënten moeten zich in het volste vertrouwen kunnen wenden tot opgeleide beroepsbeoefenaars!

Om de gelijkheid met andere beroepsbeoefenaars te verzekeren, hebben we voorgesteld dat kinesisten ook direct hun patiënten kunnen ontvangen voor wat betreft consultaties die niet terugbetaald zijn.

Indien de blokkering blijft, zal de PS er in ieder geval een van de prioriteiten van maken in zijn verkiezingsprogramma.

Bron: L. Onkelinx