05 februari 2015
Erkenning Osteopathie Geblokkeerd door OPEN VLD

De Open VLD is van oordeel dat de erkenning van de osteopaten prematuur is op dit moment en dit naar aanleiding van opmerkingen die in het KCE-onderzoek begin 2010 werden aangebracht.
Sinds 2010 zijn ook de discussies aan de gang binnen de door het ministerie van Volksgezondheid opgerichte Kamer Osteopathie en Paritaire Commissie niet conventionele geneeswijzen. Deze werkgroepen zijn samengesteld uit academici, artsen en osteopaten (Kamer Osteopathie). Zij hebben eind 2013 gestemde adviezen overgemaakt aan de minister van Volksgezondheid die deze adviezen heeft verwerkt tot Besluiten die het zouden toelaten om de wet COLLA tot uitvoering te brengen.
Blijkt nu dat Open VLD deze evolutie gemist heeft en nu pas met opmerkingen komt die duidelijk achterhaald zijn en getuigen van miskenning van de mensen die reeds sinds 2010 hun energie in dit werk hebben gestoken.
Deze bovenstaande informatie is op een duidelijke plaats te lezen in de wachtkamer van mijn praktijk. Mijn patiënten lezen dit met verbazing en ongeloof. Ik veronderstel dat deze informatie ook bij mijn 1600 collega’s wordt aangeboden.
Gaat Open VLD scoren bij onze patiënten?