03 mei 2022
Langdurige Covid: hoe osteopathie kan helpen

Definitie van langdurige Covid uit het verslag van de KCE 2021: “Volgens de meest gangbare definities, heeft langdurige Covid betrekking tot personen die, na de acute fase van COVID-19 (vermoeden van op basis van klinische symptomen of bevestigd via een test), last blijven hebben van symptomen of nieuwe symptomen ontwikkelen, die niet verklaard kunnen worden door een andere pathologie. De symptomen kunnen voorkomen bij personen (inclusief kinderen en jongeren) die een milde (mogelijk zelfs asymptomatisch) of ernstige vorm van COVID-19 hadden en al dan niet gehospitaliseerd werden tijdens de acute fase van COVID-19.” (1)

Gezien de diversiteit van zowel de symptomen als van de prevalentie ervan en door het ontbreken van een duidelijke diagnose en actuele kennis van deze ziekte, zoeken talrijke patiënten zelf een oplossing door zich, onder andere, tot een osteopaat te wenden.

Een aanzienlijk aantal patiënten die een osteopaat hebben geraadpleegd, melden symptomen die meerdere maanden na de infectie blijven aanhouden. Velen klagen over aanhoudende vermoeidheid en kortademigheid na een inspanning. Talrijke anderen rapporteerden dat ze angstig waren geworden. Anderen nog zijn hun reukvermogen verloren (anosmie) …

Na één of meerdere consultaties bij een osteopaat, stellen patiënten een vermindering van de vermoeidheid en de stress vast, evenals een beter ademhalingsvermogen. Ze voelen zich ook op fysiek vlak beter in staat om dagelijks te functioneren. Na een eerste consultatie ervaarden 50% van de patiënten met anosmie beterschap. (2-3)

Osteopathie steunt op de sterke verwevenheid van structuur en functie van de patiënt, met als doel deze functie te verbeteren. De osteopaat heeft aandacht voor het individu als geheel waardoor patiënten met langdurige Covid in staat werden gesteld om een bepaalde levenskwaliteit terug te vinden.

Références :
1. file:///C:/Users/Secretariat%202/Downloads/KCE344ALangdurigeCovidSynthese01%20(1).pdf
2. Possible Osteopathic Care for long covid, Céline Van Ballart, About Osteopathy 2021-2 p 20-21
3. Covid-19 anosmie : nieuwe inzichten en een osteopathische aanpak, About Osteopathy 2021-4 p 27