12 maart 2020
Update Coronavirus

Beste collega’s,

Het coronavirus en de verspreiding ervan volgt de voorspelde curve. Het is dus van het grootste belang om aandacht te besteden aan een aantal preventieve maatregelen die moeten meehelpen de bevolking en jezelf te beschermen. Na contact met Sciensano1 , UNIZO en UNPLIB (vicevoorzitter collega J. Ruwet) hebben wij volgende update opgesteld:

Gezien de uitzonderlijke omstandigheden willen wij je aanmoedigen niet noodzakelijke afspraken te verplaatsen en enkel urgente gevallen te behandelen.

  • Stel alle niet dringende behandelingen uit.


Bij een acute hulpvraag volg je deze procedure:

  • Vraag aan uw patiënt vooraleer een afspraak vast te leggen naar zijn of haar gezondheidstoestand.

  • Gezien het virus zich hoofdzakelijk verspreid door rechtstreeks contact met lichaamsvocht, vooral door speeksel- en neussecretie en de handen, is een strikte hygiëne hiervoor noodzakelijk. Vraag dus uw patiënten, voor de behandeling, de handen te ontsmetten (lopend water + zeep of desinfecterende gel). Idem na uw behandeling. Eventueel een persoonlijke handdoek door de patiënt laten meebrengen is ook een mogelijkheid.

  • Stel papieren zakdoekjes etc. ter beschikking.

  • Draag indien beschikbaar een mondmasker (kan tot 8 uur gedragen worden, vermijd rechtstreeks contact met de voorzijde van het masker) en handschoenen.

  • Was voor en na elke behandeling uitvoerig uw handen en vermijd frequent contact met uw gezicht.

  • De reeds voorgestelde maatregelen in de vorige nieuwsbrief blijven geldig.


De komende dagen zal het duidelijk worden of er nog meer beperkende maatregelen door de overheid zullen worden opgelegd (zoals alleen strikt noodzakelijke verplaatsingen toelaten). Wij houden, samen met jullie, de overheidsinformatie nauwgezet in het oog.

Alleen samen solidair komen we dit wereldwijd probleem te boven!

De Raad van Bestuur

Sciensano stelt geen specifieke richtlijnen op per zorgberoep en refereert voor ons beroep naar de richtlijnen voor kinesitherapeuten.