21 april 2020
Zit je vast? Je osteopaat staat (misschien) weer voor je klaar?

Alhoewel jaarlijks meer dan een miljoen Belgen beroep doet op een osteopaat oordeelde de federale overheid midden maart dat het niet nodig was om specifieke corona-richtlijnen uit te vaardigen voor de osteopaten. Het ontbreken van die officiële richtlijnen en het niet beschikbaar stellen van beschermend materiaal waren voor de Belgische vereniging voor osteopathie (Osteopathie.be) het signaal om eens te meer snel zelf te handelen. De beroepsvereniging stelde meteen strikte richtlijnen op. Haar leden kregen midden maart het advies de deuren van hun praktijken te sluiten en als gezondheidszorgprofessionelen ondubbelzinnig gevolg te geven aan de algemene oproep tot social distancing. Gezien het nauw fysiek contact tijdens een behandeling, was dat, op dat moment, de enige sluitende oplossing om het mogelijk verder verspreiden van covid-19 tegen te gaan. Enkel urgente behandelingen van covid-asymptomatische patiënten, werkzaam in vitale sectoren zoals de zorg, de voedselketen, de logistiek etc. konden na uitgebreide telefonische anamnese en mits het in acht nemen van strikte hygiënische maatregelen toch in aanmerking voor consultatie worden genomen. De vereniging contacteerde ook betrouwbare medische firma’s die gecertificeerde mondmaskers etc. konden verdelen onder haar leden.

Ondertussen zijn we een maand verder en de laatste week is er een duidelijke toename van de vraag naar behandeling. Hierdoor stijgt onvermijdelijk de druk en het verlangen om de praktijken terug geleidelijk te openen. Het is niet omdat de spoedartsen vaststellen dat er plots geen acute rugpijn meer te vinden is op de spoed, dat er geen mensen meer zijn die plots vast komen te zitten. Nu behelpt men zich dan meestal zo goed en zo kwaad als het kan met pijnmedicatie en allerhande andere middeltjes om toch maar niet naar het ziekenhuis of naar de huisarts te moeten. Maar uitstel is in veel van deze gevallen geen afstel en dat beginnen wij als beroepsgroep met vrije toegang nu duidelijk te voelen. Ook het aantal te behandelen zorgverleners (verpleegkundigen uit de intensive care bvb) neemt toe.

De osteopaten hebben een duidelijke hygiënische gedragscode opgesteld en zijn voorzien van de juiste beschermingsmaterialen. Gezien de afname van de kracht van de pandemie in ons land een feit is, lijkt het dan ook niet meer nodig om steevast elke behandelvraag te weigeren. Wie een acuut probleem heeft dat normaal functioneren onmogelijk maakt kan, mits een aantal voorwaarden, terug beroep doen op zijn of haar osteopaat. Zorgverleners in nood worden steeds als prioritair beschouwd en moeten niet aarzelen om op ons beroep te doen. Wij willen jullie niet enkel steunen met een dagelijks applaus.

De raad van bestuur