Waarom aansluiten?

Omdat u op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws aangaande uw beroep op politiek en wetenschappelijk vlak. Omdat wij ons inzetten voor u, om een osteopathie te verdedigen in de eerstelijnsgezondheidszorg. U samen met ons engageren, is deelnemen aan alle grote veranderingen, is duidelijk stellen dat u osteopathie wil verdedigen en promoten als zelfstandig beroep in België, in Europa maar ook in de rest van de wereld.

Waarom kiezen voor Osteopathie.be?

Kwaliteit

Omdat je ingeschreven of gediplomeerd bent aan een osteopathieopleiding van hoog niveau en omdat je de waardering voor het beroep met ons deelt. Osteopathie.be staat voor osteopathie als volwaardig voltijds beroep met een hoog verantwoordelijkheidszin en met specifieke competenties.

Referentie

Omdat je als lid van de Beroepsverening van de Belgische Osteopaten deel uitmaakt van een erkende beroepsvereniging met faam en geschiedenis. Je onderscheidt zich hierdoor van allerhande, min of meer competente therapeuten, die zich vandaag nog “osteopaat” kunnen noemen.

Veiligheid

Omdat je de deontologie wil respecteren en wil werken in alle veiligheid voor uw patiënten en voor jezelf. Door lid te worden, verbind je jezelf om de reglementen na te leven en om deel te nemen aan gecontroleerde bijscholing. Je kan genieten van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid met een uitzonderlijke dekking, een verzekering juridische bijstand en een verzekering “alle therapeutische risico’s” Juridische hulp en advies staan ter beschikking.

Zichtbaarheid

Vanaf het ogenblik dat je gediplomeerd bent, word je vermeld op onze website. Vanaf het ogenblik dat je stopt met een ander (para)medisch beroep, kom je op de lijst van osteopaten die aan het ministerie van Volksgezondheid wordt bezorgd, maakt u deel uit van Osteopathy Europe en beschik je over een eigen pagina op de website van Osteopathie.be.

Deelnemen

Omdat je het beroep wil vooruithelpen en onze acties wil ondersteunen. Zo kan je deel uitmaken van een commissie (Branding en communicatie, bijscholing, wetenschappelijk onderzoek en opleiding, …) of van de raad van bestuur. Onze sociale dispensaria en onze wachtdienst kunnen best wat steun gebruiken of je kan erin meewerken. Je kan deelnemen aan onze regionale activiteiten (voordrachten, cursussen, ontmoetingen, …).

Laatste dossiers behandeld door Osteopathie.be

2016

 • Osteopathie.be trekt naar de Raad van State en vraagt de vernietiging van de btw-wet voor medische beroepen. De regering Wilmes I ziet zich, door een arrest van het EU-hof, verplicht de bestaande wet (2015) te schrappen en alle osteopaten vrij te stellen van btw.

2017

 • Osteopathie.be investeert in een samenwerking met UGent (prof. Lieven Annemans) en publiceert in 2018 wetenschappelijke artikels die aantonen dat osteopathie efficiënt en kostenbesparend is voor nek- en lagerugpijn.

2018

 • Een overeenkomst is ondertekend met de ULB voor de financiering van een onderzoek om de integratiemodellen van osteopathie in multidisciplinaire teams binnen wijkgezondheidscentra te begijpen.

 • UNIZO reikt ons de hand en wij aarzelen niet om lid te worden van deze belangenvereniging die voor ons een medium is naar overheid en stakeholders. In 2020 wordt Osteopathie.be lid van UCM, de Franstalige zustervereniging van UNIZO.

2019

 • Osteopathie.be bestelt een iVOX-studie om te achterhalen wat “de Belg” weet over osteopathie.

2020

 • Covid-19 overvalt ons allen in het voorjaar van 2020. Osteopathie zorgt ervoor dat haar leden correcte richtlijnen krijgen en meegenomen worden in de bepaalde compensaties voorzien door de overheid.

 • Dit belet evenwel niet dat tegelijk gewerkt wordt aan een totale make-over van het gezicht van de vereniging. Binnen een professioneel kader worden een nieuwe huisstijl, een nieuwe nieuwsbrief en magazine gecreëerd.

2021

 • In april organiseren we een online internationaal congres over osteopathie voor zuigelingen en premature baby's waaraan 220 deelnemers uit 12 verschillende landen deelnemen.

2022

 • Vanaf 1ste januari worden de osteopaten finaal vrijgesteld van btw op hun ereloon voor osteopathie-behandelingen. Dit als gevolg van een rechtszaak die mee door Osteopathie.be werd aangespannen en waardoor de regering Decroo zich verplicht zag, na interventie van het Europese Hof  (Luxemburg), om de bestaande btw-wetgeving te vervangen.

 • De zetel van EFFO (de Europese overkoepelende vereniging) wordt overgedragen aan ons secretariaat in Brussel. In 2023 zal de federatie omgedoopt worden tot Osteopathie Europe.

  Voor meer informatie over onze projecten, bezoek onze pagina die gewijd is aan dit onderwerp.