Veelgestelde vragen (FAQ)

Raadpleeg onze “vraag en antwoord” zone bestemd voor de patiënt, de osteopaat en de osteopathie. De vragen kunnen verschillen naargelang het doelpubliek. Kies de sectie die bij jou past.

Wanneer ga ik naar een osteopaat?

Je kan zonder verwijzing van een arts terecht met klachten bij een osteopaat. Osteopathie kan een oplossing bieden voor pijn en ongemak veroorzaakt door verlies van de normale functies. Vaak zijn deze klachten gebonden aan het bewegingsapparaat (rug- en nekpijn, schouderpijn ...) en pijn vanuit het zenuwstelsel. Ook andere klachten kunnen gunstig beïnvloed worden zoals spastisch colon, spanningshoofdpijn....

Kan iedereen door een osteopaat behandeld worden?

Osteopathie is er voor iedereen wanneer er geen contra-indicaties zijn : baby, kind, volwassene, zwangere, sporter, senior. Er is geen leeftijdsbeperking, de osteopaat past zijn technieken aan volgens de specifieke noden van de patiënt.

Vanaf welke leeftijd ga ik op consultatie?

Osteopathie is toegankelijk voor alle leeftijden, van pas geborenen tot personen van hoge leeftijd. Sommige osteopaten beperken zich soms qua leeftijds categorieën. Informeer hier eerst over bij je osteopaat, om zeker te zijn.

Wanneer ga ik met mijn pijnklacht naar de osteopaat?

Zowel voor acute als voor chronisch last of pijn kan je terecht bij een osteopaat. Het is evenwel aan te raden dat wanneer de pijn zo hevig is dat je niet in staat bent je te verplaatsen je behandeling minstens 24 uur uit te stellen en eventueel een tussenkomst van je huisarts te vragen.

Kan ik een osteopaat raadplegen als ik zwanger ben?

Zwangerschap is geen belemmering voor behandeling. Je osteopaat zal aangepaste technieken gebruiken wanneer nodig. Gezien het zwangere lichaam bijzondere veranderingen ondergaat is het ontstaan van rugpijn, bekkeninstabiliteit, zwangerschapsischias etc niet zeldzaam, maar is veelal goed behandelbaar. Een behandeling kan uw lichaam beter voorbereiden op de bevalling.

Waarom met mijn baby langsgaan bij de osteopaat?

De geboorte is een normaal natuurlijk gebeuren. Wat niet betekent dat dit geen ingrijpend fenomeen is voor moeder en kind. Hevige contracties, keizersnede, het gebruik van hulpmiddelen zoals verlostang of zuignap, kunnen een stevige invloed uitoefenen. De baby komt uit een beschermde omgeving en moet plots zelf ademen, worstelen met de zwaartekracht, leren drinken...Een behandeling kan helpen bij veelvuldig huilen, darmkrampen, voortdurend kijken naar 1 kant, zich overmatig opspannen..Osteopathie heeft een specifieke aanpak en technieken om baby's te helpen.

Heb je een voorschrift nodig om naar de osteopaat te gaan?

Osteopaten werken in eerste lijn. Je hebt dus geen voorschrift van een arts nodig om op consultatie te komen. Indien je over recente onderzoeken (bijvoorbeeld beeldvorming) beschikt breng je deze best mee.

Is een preventieve consultatie aangewezen?

Wie chronische problemen heeft, een erg belastend beroep of sportdiscipline beoefent kan baat hebben bij een preventieve behandeling.Dit is niet het geval voor iedereen. De gewenste frequentie is afhankelijk van het klachtenpatroon en te bespreken met je osteopaat.

Moet ik mijn radiografieën meebrengen naar de consultatie?

Als je recente beeldvorming hebt (RX, CT, MRI) is het sterk aangeraden het protocol of het referentienummer bij te hebben.

Moet ik onderzoeken (RX, ..) laten uitvoeren alvorens naar een osteopaat te gaan?

Als er indicaties zijn om beeldvorming te laten doen zal de osteopaat je hier op wijzen en je doorsturen met een gemotiveerd schrijven naar je huisarts.

Moet men zich ontkleden op consultatie?

Het is, in de meeste gevallen, normaal om zich uit te kleden tot op de onderkledij. Een behandeling vertrekt van het principe dat men rekening moet houden met de globaliteit van het lichaam. Voel je je daar oncomfortabel door, dan bespreek je dit best met je osteopaat.

Hoe kleed ik mij voor een consultatie?

Je draagt best comfortabel ondergoed. Voor de dames: BH, slip of short. Voor de heren is een slip of boxershort prima

Hoe lang duurt een consultatie?

De gemiddelde duur bedraagt tussen 30 en 60 minuten afhankelijk of het een eerste consultatie betreft of een vervolg.

Wat kost een consultatie?

Er bestaat geen eenheidstarief. De meeste erelonen liggen rond 60 euro. Het ereloon dient op voorhand bekend te zijn via de website en wordt geaffficheerd in de wachtzaal.

Kan mijn osteopaat een gemiste consultatie aanrekenen?

Bij een gemiste afspraak kan een "no show fee" gevraagd worden. Je dient minstens 24 uur op voorhand je afspraak te annuleren. Indien de osteopaat dit duidelijk kenbaar heeft gemaakt op website of in de wachtzaal kan dit wettelijk geëist worden.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Er is een beperkte tussenkomst (gemiddeld 10 EUR) vanuit de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen voorzien. Daarvoor dient de osteopaat voor te komen op de lijst van de mutualiteiten en u hiervoor een attest te bezorgen.

Welk document moet ik bezorgen aan mijn ziekenfonds?

Na elke consultatie ontvangt je een standaard "attest osteopathie".Je dient enkel een ziekenfondsklever aan te brengen en het document aan je ziekenfonds te bezorgen.

Ik werk bij de EU, welk document moet de osteopaat mij bezorgen?

Voor de Europese ambtenaren is een voorschrift van een arts nodig en een fiscaal attest.

Is het gevaarlijk om naar de osteopaat te gaan?

Als eerstelijnszorgverlener is een osteopaat competent om het onderscheid te maken tussen wat hij wel of niet kan en mag behandelen. Bij de minste twijfel over de ernst of oorsprong van uw probleem zal de osteopaat je verwijzen naar de huisarts.Afhankelijk van de problematiek is het gebruik van bepaalde technieken aangewezen of niet.

Wat zijn contra-indicaties voor een consult?

De absolute contra-indicaties zijn: - Infecties gepaard met koorts; - Traumatologie zoals fracturen, bloedingen, scheuren; - Pijn die niet gerelateerd is aan beweging; - Tumorale processen.

Gebruikt de osteopaat hulpmiddelen bij een behandeling?

Een osteopaat beoefent zijn beroep bijna exclusief met zijn handen. Sommigen gebruiken een soort haakje om beter verklevingen tussen weefsel te kunnen losmaken.Osteopathie heeft echter geen banden met pendel, naalden of magneten....

Welke technieken gebruikt een osteopaat?

Een osteopaat beschikt over een groot variatie aan technieken. Ze zijn grosso modo onder te brengen in vier categorieën: - structurele technieken zoals manipulatie en de spierenergietechnieken; - functionele technieken of zachte technieken op fascia, bindweefsel...; - technieken toegepast op organen; - de technieken toegepast op het cranium.

Is het normaal dat een osteopaat andere lichaamsdelen behandelt dan de pijnlijke?

Het lichaam is een complex organisme. Gezien alle delen van het lichaam een directe of indirecte verbinding hebben met elkaar kan het gebeuren dat de ervaren pijn gerelateerd is aan een structuur elders in het lichaam. Uw osteopaat zal je hierover ongetwijfeld meer uitleg geven.

Is het 'krakend' geluid ongezond?

Het geluid dat optreedt tijdens een manipulatie is niet schadelijk. Door de correctie van de bewegelijkheid van het gewricht verandert plots de druk in het gewricht waardoor kleine gasbelletjes ontstaan die onmiddelijk terug verdwijnen maar wel aan de oorsprong liggen van dit specifiek geluid. De sterkte van de "krak" is niet relevant voor het succes van de manipulatie

Doet een manipulatie (krak) pijn?

Wanneer goed voorbereid en goed uitgevoerd is een manipulatie zo goed als pijnloos. Het kan evenwel zijn dat de positionering om tot een juiste manipulatie te komen wel onangenaam is. Signaleer dit en de osteopaat zoekt voor jou een comfortabelere houding.

Hoeveel behandelingen zal ik nodig hebben?

De chroniciteit en de aard van de problematiek zijn bepalend voor het aantal behandelingen die je nodig zal hebben. Dit is uiteraard individueel te bepalen maar in de meeste gevallen volstaan 1 à 3 behandelingen om tot een duidelijke verbetering te komen. Na overleg wordt dan beslist of meer behandelingen noodzakelijk zijn

Moet het 'kraken' om effect te hebben?

Een manipulatie (kraken) is niet noodzakelijk bij elke behandeling. Er zijn technieken die een even goed resultaat veroorzaken zonder dat typisch geluid.

Komt een osteopaat op huisbezoek?

In zeldzame gevallen kan een osteopaat op verplaatsing behandelen en meestal gebruikt hij daarvoor een verplaatsbare behandeltafel

Zijn bepaalde manipulaties gevaarlijk voor oudere personen?

Vanaf een zekere leeftijd kan osteoporose of osteopenie optreden. Een osteopaat is competent genoeg om uit te maken of een bepaald type manipulatie mogelijk is. Hier geldt het principe: de veiligheid van de patiënt komt op de eerste plaats.

Klaar voor uw consultatie?

U hoeft nog maar één ding te doen: vind de dichtstbijzijnde zorgverlener met behulp van onze zoekmachine op naam of op regio.
Hier vind je onze zoekmachine