Veelgestelde vragen (FAQ)

Raadpleeg onze “vraag en antwoord” zone bestemd voor de patiënt, de osteopaat en de osteopathie. De vragen kunnen verschillen naargelang het doelpubliek. Kies de sectie die bij jou past.

Wanneer ga ik naar een osteopaat?

Osteopathie kan een oplossing bieden voor pijn en ongemak, veroorzaakt door verlies van de normale functies binnen het lichaam. Je kan zonder verwijzing van een arts bij een osteopaat terecht met klachten gebonden aan het bewegingsapparaat (rug- en nekpijn, schouderpijn ...) en pijn vanuit het zenuwstelsel. Ook veel andere klachten kunnen via osteopathie gunstig beïnvloed worden zoals spastisch colon, spanningshoofdpijn...

Voor wie is osteopathie?

Voor elke leeftijd en elke segment van de bevolking kan osteopathie van betekenis zijn: baby's, kinderen, volwassenen, sporters, zwangere vrouwen, ouderen, ...

Vanaf welke leeftijd ga ik op consultatie?

Osteopathie is toegankelijk voor alle leeftijden, van pasgeborenen tot personen van hoge leeftijd. Sommige osteopaten beperken zich soms qua leeftijdscategorieën. Informeer hier eerst over bij je osteopaat, om zeker te zijn.

Wat is het beste ogenblik om een osteopaat te raadplegen?

Zowel voor acute als voor chronisch last of pijn kan je terecht bij een osteopaat. Het is evenwel aan te raden dat wanneer de pijn zo hevig is dat je niet in staat bent je te verplaatsen je behandeling minstens 24 uur uit te stellen en eventueel een tussenkomst van je huisarts te vragen.

Kan ik een osteopaat raadplegen als ik zwanger ben?

Zwangerschap is geen belemmering voor behandeling. Afhankelijk van de vordering van de zwangerschap zal de osteopaat andere technieken aanwenden. Gezien het zwangere lichaam bijzondere veranderingen ondergaat is het ontstaan van rugpijn, bekkeninstabiliteit, zwangerschapsischias etc. niet zeldzaam, maar veelal goed behandelbaar. Een osteopathiebehandeling kan overigens uw lichaam beter voorbereiden op de bevalling.

Waarom mijn baby laten controleren door een osteopaat?

De geboorte is een normaal natuurlijk gebeuren. Wat niet betekent dat dit geen ingrijpend fenomeen is voor moeder en kind. Hevige contracties, het gebruik van hulpmiddelen zoals verlostang of zuignap, keizersnede kunnen een stevige invloed uitoefenen. De baby komt uit een beschermde omgeving en moet plots zelf ademen, worstelen met de zwaartekracht, leren drinken... Een osteopaat kan helpen bij veelvuldig huilen, darmkrampen, voortdurend kijken naar 1 kant, zich overmatig opspannen. Osteopathie heeft een specifieke aanpak en technieken om baby's te helpen.

Heb je een voorschrift nodig om naar de osteopaat te gaan?

Osteopaten werken in eerste lijn. Je hebt dus geen voorschrift van een arts nodig om op consultatie te komen. Het is wel aangeraden, indien je over recente onderzoekingen (bijvoorbeeld beeldvorming) beschikt deze mee te brengen.

Is een preventieve consultatie aangewezen? Met welk interval?

Wie chronische problemen heeft of een erg belastende sport beoefent kan baat hebben bij een preventieve behandeling. Maar dit is zeker niet het geval voor iedereen. De gewenste frequentie is afhankelijk van het klachtenpatroon en te bespreken met je osteopaat.

Moet ik mijn radiografieën meebrengen naar de consultatie?

Als je recente beeldvorming hebt (RX, CT, MRI) is het aangeraden het protocol of het referentienummer bij te hebben.

Moet ik onderzoeken laten uitvoeren alvorens naar een osteopaat te gaan?

Als er indicaties zijn om beeldvorming te laten doen zal de osteopaat je hierop wijzen en je doorsturen met een gemotiveerd schrijven naar je huisarts.

Moet men zich ontkleden op consultatie?

Het is, in de meeste gevallen, volledig normaal om zich uit te kleden tot op het ondergoed. Een osteopathiebehandeling vertrekt van het principe dat men rekening moet houden met de globaliteit van het lichaam. Voel je je daar oncomfortabel door, dan bespreek je dit best met je osteopaat zodat er een andere oplossing kan aangeboden worden.

Hoe kleed ik mij voor een consultatie?

Je draagt best comfortabel ondergoed. Voor de dames: BH, slip of short. Voor de heren: een slip of boxershort.

Hoelang duurt een consultatie?

De gemiddelde duur bedraagt tussen 30 en 60 minuten afhankelijk of het een eerste consultatie betreft of een vervolg.

Wat kost een consultatie?

Er bestaat geen eenheidstarief. De meeste erelonen situeren zich tussen de 50 en de 70 euro. Het ereloon dient op voorhand bekend te zijn ofwel via de website of dient geafficheerd in de wachtzaal.

Kan mijn osteopaat een gemiste consultatie aanrekenen?

Bij een gemiste afspraak kan een "no show fee" gevraagd worden. Je dient minstens 24 uur op voorhand je afspraak te annuleren. Indien de osteopaat dit duidelijk kenbaar heeft gemaakt op website of in de wachtzaal kan dit wettelijk geëist worden.

Wordt osteopathie terugbetaald?

Er is een beperkte tussenkomst (gemiddeld 10 EUR) vanuit de aanvullende verzekering van de ziekenfondsen voorzien. Daarvoor dient de osteopaat voor te komen op de lijst van de mutualiteiten.

Welk document moet ik bezorgen aan mijn ziekenfonds?

Na elke consultatie ontvangt je een standaard "attest osteopathie". Je dient enkel een ziekenfondsklevertje aan te brengen en het documentje aan je ziekenfonds te bezorgen.

Ik werk bij de EU, welk document moet de osteopaat mij bezorgen?

Voor de Europese ambtenaren is een voorschrift van een arts nodig en een fiscaal attest.

Is het gevaarlijk om naar de osteopaat te gaan?

Als eerstelijnszorgverlener is een osteopaat competent om het onderscheid te maken tussen wat hij wel of niet kan en mag behandelen. Bij de minste twijfel over de ernst of oorsprong van uw probleem zal de osteopaat je verwijzen naar de huisarts. Afhankelijk van de problematiek is het gebruik van bepaalde technieken ofwel toegestaan of niet toegestaan. De osteopaten die je vindt via deze site zijn allen hoog opgeleid en competent op dit gebied.

Wat zijn contra-indicaties voor een consult?

De absolute contra-indicaties zijn: - Infecties gepaard met koorts; - Traumatologie zoals fracturen, bloedingen, scheuren; - Pijn die niet gerelateerd is aan beweging; - Tumorale processen.

Wat gebruikt de osteopaat voor een behandeling?

Een osteopaat beoefent zijn beroep bijna exclusief met zijn handen. Sommigen gebruiken een soort haakje om beter verklevingen tussen weefsel te kunnen losmaken. Osteopathie heeft echter geen banden met pendel, naalden of magneten...

Welke technieken gebruikt een osteopaat?

Een osteopaat beschikt over een bijzonder groot arsenaal van technieken. Ze zijn grosso modo onder te brengen in vier grote categorieën: - de structurele technieken zoals manipulatie en de spierenergietechnieken; - de functionele technieken of zachte technieken op fascia, bindweefsel; - de technieken toegepast op organen; - de technieken toegepast op het cranium.

Is het normaal dat een osteopaat andere delen behandelt dan de pijnlijke?

Het lichaam is een complex organisme. Gezien alle delen van het lichaam een directe of indirecte verbinding hebben met elkaar kan het gebeuren dat de ervaren pijn gerelateerd is aan een structuur elders in het lichaam. Uw osteopaat zal je ongetwijfeld meer uitleg geven over dit fenomeen.

Is het 'krakend' geluid ongezond?

Het geluid dat optreedt tijdens een manipulatie is op zich niet negatief. Door de correctie van de bewegelijkheid van het gewricht verandert plots de druk in het gewricht waardoor kleine gasbelletjes ontstaan die onmiddellijk terug verdwijnen maar wel aan de oorsprong liggen van dit specifiek geluid. De sterkte van de "krak" is niet relevant voor het succes van de manipulatie.

Doet een manipulatie (krak) pijn?

Wanneer goed voorbereid en goed uitgevoerd is een manipulatie zo goed als pijnloos. Het kan evenwel zijn dat de positionering om tot een juiste manipulatie te komen wel storend is. Signaleer dit en de osteopaat vindt zeker een voor jou meer comfortabele houding.

Hoeveel behandelingen zal ik nodig hebben?

De chroniciteit en de aard van de problematiek zijn bepalend voor het aantal behandelingen die je nodig zal hebben. Dit is uiteraard individueel te bepalen maar in de meeste gevallen volstaan 1 à 3 behandelingen om tot een duidelijke verbetering te komen. Na overleg wordt dan beslist of meer behandeling noodzakelijk is.

Moet het 'kraken' om effect te hebben?

Eerst en vooral dient gezegd dat niet bij elke behandeling een manipulatie noodzakelijk is. Er bestaan een groot aantal technieken die geen "krak" noodzaken. Er zijn technieken die een even goed resultaat veroorzaken zonder dat typisch geluid.

Komt een osteopaat ook aan huis behandelen?

In zeldzame gevallen kan een osteopaat op verplaatsing behandelen en meestal gebruikt hij daarvoor een verplaatsbare behandeltafel.

Zijn bepaalde manipulaties gevaarlijk voor oudere personen?

Vanaf een zekere leeftijd en geslacht kan osteoporose of osteopenie optreden. Een bekwaam osteopaat is competent om uit te maken of dit al dan niet het geval is en of een manipulatie wel noodzakelijk is. Hier geldt enkel het principe: de veiligheid van de patiënt op de eerste plaats.

Klaar voor uw consultatie?

U hoeft nog maar één ding te doen: vind de dichtstbijzijnde zorgverlener met behulp van onze zoekmachine op naam of op regio.
Hier vind je onze zoekmachine