Veelgestelde vragen (FAQ)

Raadpleeg onze “vraag en antwoord” zone bestemd voor de patiënt, de osteopaat en de osteopathie. De vragen kunnen verschillen naargelang het doelpubliek. Kies de sectie die bij jou past.

Vragen categorie

Wat is osteopathie?

Wie is mijn osteopaat?

De behandeling

Na de behandeling

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een manuele geneeskunde die zich richt tot personen met gewrichtsdysfuncties en weefseldysfuncties in het algemeen (spieren, zenuwen, ...). De grootste groep van behandelde klachten zijn problemen van de wervelkolom en daaraan verbonden symptomen. De meeste patiënten lijden aan een functiebeperking met bewegingsverlies van de weefsels (gewrichten, spieren, bindweefsel, ...). Osteopathie is ook preventief zinvol.

Wat is het verschil tussen een osteopaat en een kinesist?

Osteopathie voor de botten en kinesitherapie voor de spieren? Neen! Beide beroepen hebben raakvlakken maar in realiteit zijn ze erg verschillend. Beide disciplines kunnen complementair zijn aan elkaar. Kinesitherapeuten en osteopaten werken vooral met hun handen. In sommige gevallen komen ze tussen voor dezelfde klachten/ziektes maar daar stoppen de gelijkenissen. Kinesitherapie zal voorgeschreven worden voor revalidatie, versterking en mobilisatie. Het aantal behandelsessies ligt veel hoger en de kinesist werkt op medisch voorschrift. Osteopathie is aangewezen wanneer er sprake is van bewegingsverlies en de pijn die gebonden is aan beweging. Een voorschrift is niet nodig en meestal volstaan 2-3 consultaties. Waar de kinesitherapeut aangewezen is voor het specifiek werk op een bepaalde zone, zal de osteopaat het hele lichaam onderzoeken, op zoek naar de oorzaak.

Wat is het verschil tussen een osteopaat en een chiropractor?

Chiropraxie wordt vaak gelinkt aan osteopathie door de gebruikte HVLA-technieken (manipulaties - "kraken"). Osteopaten gebruiken vaak een minder krachtige variante op deze technieken. De aanpak van chiropractoren is vaker gelimiteerd tot het mobiliseren en manipuleren van de wervelkolom. De behandelresultaten via chiropraxie zijn doeltreffend voor sommige indicaties maar zonder bewezen superieur te zijn ten opzichte van de klassieke alternatieven. Chiropraxie is meer verspreid in Vlaanderen dan in Wallonië of Brussel hoofdstedelijk gewest.

Behandelt een osteopaat enkel de botten en de gewrichten?

Neen, desondanks de betekenis van het woord osteopathie, bot (osteo) en lijden aan/pijn (pathie), stopt de behandeling niet bij de beenderen en de gewrichten. De osteopaat behandelt het volledige lichaam en werkt op de gewrichten, spieren, ligamenten, bindweefsel maar ook op sommige organen zoals de darmen bijvoorbeeld, om zo uw klacht te behandelen en uw algemene gezondheid te bevorderen.

Wat is een niet-conventionele geneeswijze?

De wettelijk term "niet-conventionele geneeswijze" groepeert verschillende medische disciplines binnen de wet-Colla (29-04-1999). Deze wet maakt hiermee onderscheid met de beroepen in de klassieke geneeskunde, de allopathie (geneeskunde onderwezen aan de faculteit geneeskunde, uitgeoefend in de ziekenhuizen). De vier niet-conventionele geneeswijzen erkend door de wet-Colla zijn osteopathie, acupunctuur, homeopathie en chiropraxie. De term alternatieve, parallelle, natuurlijke of zachte geneeswijze wordt soms in deze context gebruikt.

Wat is een manipulatie (HVLA)?

Een HVLA-manipulatie (High Velocity Low Amplitude) is een typische manipulatie waar de osteopaat (en hij/zij niet alleen) gebruik van maakt tijdens een behandeling. Het doel is het verlies in beweging van een gewricht te herstellen en indirect ook een fysiologische ontspanning te bereiken in de aanliggende zone. De HVLA-manipulaties zijn slechts een van de vele technieken waar de osteopaat gebruik van maakt.

Wat is een functiestoornis?

Functiestoornissen zijn stoornissen zonder aantoonbare fysieke afwijking. Er is met andere woorden geen schade aan weefsels of organen. Het lichaam functioneert alleen niet naar behoren. Enkele voorbeelden: chronische vermoeidheid, prikkelbare darm, fibromyalgie, functionele daling van de bloedsuikerspiegel (hypoglycemie), ...

Kan iedereen door een osteopaat behandeld worden?

Osteopathie is er voor iedereen: baby, kind, volwassene, zwangere, sporter, senior. Er is geen leeftijdsbeperking want de osteopaat past zijn technieken aan volgens de specifieke noden van de patiënt.

Is osteopathie erkend?

Er is een erkenning van het beroep als niet-conventionele geneeswijze, via de kaderwet Colla (1999). De titel "osteopaat" is echter nog steeds niet beschermd. Er is evenmin een uitgewerkt wettelijk statuut voor de osteopaat in België. Ondertussen: - Het universitaire diploma van de ULB is sinds 2004 erkend door de Franstalige gemeenschap (Complementaire master in Osteopathie in 6 jaar aan de ULB) en is gelijkgeschakeld in Vlaanderen - De kwaliteit en de effectiviteit van osteopathie zijn erkend door de artsen en ziekenhuizen - De osteopaat beschikt over een fiscaal statuut eigen aan het gezondheidsmilieu. - De ziekenfondsen voorzien een kleine tussenkomst, via de aanvullende verzekeringen. - Wetenschappelijke studies tonen het belang aan van de osteopathie voor onze gezondheid.

Bestaan er wetenschappelijke studies over osteopathie?

Ondanks de schaarse middelen voor osteopathisch onderzoek wereldwijd, is het beroep vastbesloten om verder te gaan op het pad van de EBM en breidt het zijn wetenschappelijke publicaties voortdurend uit. Zo vinden we voor 2019 in de grote databanken (Medline, Embase, Central) en bij meer gespecialiseerde databanken (Ostmed.Dr, Cinahl, Allied & Complementary Medicine), 191 wetenschappelijke artikels terug, waarvan acht systematische overzichtsstudies. Hiervan gaan er o.a. 35 over het bewegingsapparaat, 12 over het zenuwstelsel, 12 over pediatrische klachten, 6 over het ademhalingssysteem en 4 over het verteringssysteem.

Wanneer is de osteopathie ontstaan?

De eerste school voor osteopathie werd opgericht in 1892 door Andrew Taylor Still in Kirksville (USA). De geneeswijze heeft zich vervolgens verspreid over de hele wereld. In de USA en in Rusland zijn osteopaten verplicht arts, elders in de wereld niet. In Europa werd osteopathie geïntroduceerd door John Martin Littlejohn, een leerling van Still, in het begin van de 19e eeuw. In 1917 werd de eerste opleiding geopend in Londen. In België wordt osteopathie beoefend sinds het begin van de jaren 70 van vorige eeuw.

Sinds wanneer wordt osteopathie in België uitgeoefend?

De eerste Belgische osteopaten startten begin jaren 70. Zij behaalden hun diploma in het UK of in Frankrijk. In België bestaan er opleidingen osteopathie sinds 1976. De eerste Belgische beroepsvereniging, de Belgische Vereniging voor Osteopathie en onderzoek in Manuele Therapie, is ontstaan in 1975 en wordt BVO in 1986.

Kan ik in alle veiligheid naar een osteopaat gaan?

Een osteopaat is een gezondheidswerker die over competenties beschikt als expert in de osteopathie, behandelaar en verdediger van uw gezondheid. Hij volgt gedurende zijn volledige carrière bijscholing. Vaak werkt hij zelfstandig en in eigen praktijk. Hij is opgeleid om het onderscheid te kunnen maken of hij wel of niet bepaalde klachten kan behandelen en of hij de patiënt dient door te sturen voor verdere onderzoekingen. Hij is dus in staat een werkhypothese op te stellen in een diagnostisch proces dat hem toelaat niet behandelbare klachten uit te sluiten. Alle osteopaten op deze site hebben de opleiding en dus de competentie om hun patiënten in alle veiligheid te behandelen (of juist niet).

Kan een osteopaat dieren behandelen?

Osteopathie is ook geschikt om dieren te behandelen. Die impliceert wel een aangepaste opleiding. Deze website betreft de humane osteopathie (toepasbaar op de mens). Sommige osteopaten, met een daarvoor gepaste opleiding, kunnen ook uw viervoeter behandelen.

Klaar voor uw consultatie?

U hoeft nog maar één ding te doen: vind de dichtstbijzijnde zorgverlener met behulp van onze zoekmachine op naam of op regio.
Hier vind je onze zoekmachine